Pop- och Rockhistoria

Ansvarig/Ansvariga: Jonas Karlhager

När?

ht 15

Vad?

Hur är populärmusikens musikhistoria uppbygd?
Hur ser linjen ut i arv mellan genrer, ur vilka stilar har resp genre sina rötter?
Hur länkas det jag tycker om att lyssna på till historien?

LGR11:

’I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.’

’Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.’

  • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av
    olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Hur?

Genomgång av pop/rockhistorien.

Keynotepresentation med lyssning, bilder och lärarens berättelser. (finns tillgänglig för nedladdning på min blogg)

Samla anteckningar.

– Välj en artist/ett band/en genre som du vill berätta om. (Tips, välj en där du redan innan ser tydliga kopplingar till vad vi gått igenom)

– Basfakta, du bestämmer vad som är relevant. Kopiera inte utan formulera med ditt eget språk. Max en halv sida (detta är inte kärnan).

– Berätta om och beskriv ditt val. Varför har du fastnat för denna/dessa?

– Dra paralleller, gör jämförelser i ditt resonemang. Motivera helt fritt, dina tankar och idéer är de viktiga här. Gå gärna från en koppling till en annan och hamna så långt tillbaka i tiden du kan, eller framåt (om du valt någon som inte är helt ny). Använd keynotepresentation o google om du kör fast!

– Beskriv pop/rockhistorien under 1900-talet, sammanfatta per decennium. Visa att du förstått min genomgång.

– Beskriv med ord hur du tycker att musiken i dina exempel låter, ”analys av sound”. Vilken känsla musiken förmedlar, vilka instrument är med, hur har artisten byggt upp sin dynamik (omväxling)? Välj ett eller två exempel. Gör gärna länkar till klipp på nätet för att föklara ännu tydligare. (åk 8, Merkurius)

– Jämför med andra band som du tycker har ett släktskap och liknar på något sätt (andra med liknande stil, budskap eller attityd), beskriv hur och förklara hur du tänker. Hitta gärna paralleller bakåt (och framåt) i tiden.

– Gör en snygg framsida och tänk på din layout. Bilder, val av typsnitt och färger lyfter din uppsats!

Inlämning innan vår överenskomna deadline. Var snäll mot dig själv och visa att du är bra på att planera din tid, dvs. lämna in så snart du kan!

Varför?

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Förutom det självklara kunskapsvärdet, där man tydligare ser sin egen koppling med historien och andra människor, bidrar redovisningsformen till att utvecklas till en tänkande individ. Här finns inga paralleller som är fel, här finns istället elevens egen koppling bredvid historien.

Utvärdering

Efter genomförd kurs.

Hur kan man utveckla elevens egen planeringskapacitet och på så sätt tydligt bespara honom/henne stress?

Självutvärdering som ett sätt att nå längre.

Pop/rockhistoriens Keynote ligger min blogg.

Länktips

Musiklärarbloggen