My happy life

Ansvarig/Ansvariga lärare: Maria Troedsson

När, under vilka veckor? 7-12

Vad?

Läsförståelse och hörförståelse i ämnet engelska.

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

 

 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper

 

Förankring i kursplanens syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Centralt innehåll från kursplanen
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Jag kommer att läsa boken My happy life av Rose Lagercrantz och Eva Eriksson. Ni kommer att få papper med texten så att ni kan följa med medan jag läser. Ni ska efter läsningen få klippa ut bilderna som finns med i kapitlet och skriva en kort beskrivning om dessa på engelska.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 1. Introduktion av boken vi ska läsa
 2. Läsa boken och svara på frågor och skriva ner tankar kring kapitlen
 3. Reflektion kring helheten av boken. Vilka tankar dök upp, vad tyckte ni om boken, vad var det som var sorgligt i boken och beskriv karaktärerna i boken.

 

Varför?

För att öka er hörförståelse samt er läsförståelse ska vi läsa boken tillsammans. Detta för att även introducera er till den skönlitterära världen som är fantastisk.

 

Utvärdering

Detta gör vi under vecka 12 där vi ska reflektera kring boken och berätta era tankar kring denna.

 

Lycka till!

Maria