Naturen på vintern

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? 2-3

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur är det för djuren på vintern?
 • Hur är tillgången på mat och vatten?
 • På vilket sätt anpassar vi människor oss på vintern?
 • Vilka djur brukar vi se i vårt närområde?
 • Hur kan vi se vilka djur som rör sig på vintern i vårt närområde?
 • Vilka spår kan vi hitta från djuren på vintern?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
Förankring i kursplanens syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

  biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll från kursplanen

Natur och samhälle

 • Djurs, växters och andra organismers liv.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologin och världsbilden

 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
11 – Dessutom berättar eleven om livets utveckling… Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att börja med en gemensam introduktion i klassen. Sedan kommer vi att genomföra en fältstudie där vi ska hitta spår efter djuren i snön. Vi kommer sedan att avsluta med att skriva en uppgift om djurs anpassning till vintern.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning kommer att ske genom deltagande på fältstudien samt genom en inlämningsuppgift om djurs anpassning på vintern.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 2- Genomgång + spårjakt
V 3- Uppgift om djuren på vintern