Fysik

Fysik

  1. Optik, förstå hur ljus beter sig och varför. Tekniska lösningar som innefattar ljus
  2. Akustik, förstå hur ljud beter sig och varför. Tekniska lösningar som innefattar ljud.
  3. Värmelära, förstå kopplingen mellan energi och temperatur. Förstå värmekapacitet. Förstå och kunna hur olika ämnen och material påverkas av temperatur. Förstå energins betydelse för fasövergångar: förångning, kondensation, smältning, stelning.
  4. Förstå kraft-energi-effekt samband (elektriskt och mekaniskt) och kunna ange och omvandla enheter
  5. Astronomi, kunna naturvetenskapens förklaring till universums uppkomst. Kunna de viktigaste stjärnbilderna och några större galaxer. Kunna teorin kring en stjärnas födelse, livsfas och slutfas.
  6. Meteorologi, kunna grundläggande begrepp som lågtryck och högtryck och hur de påverkar vädret.
  7. Energikällor, kunna för- och nackdelar med några olika energikällor.
  8. Repetition av fysiken som lästes i åk.7.
  9. Genomföra ett gammalt nationellt prov i fysik