Fysik

Fysik

  1. Krafter, förstå kraft-begreppet och hur man mäter krafter
  2. Tryck, förstå tryck-begreppet och hur olika tryck påverkar vår vardag. Kunna storleksordningen på tryck som omger oss.
  3. Materia, förstå skillnaden mellan tyngd och massa (vikt), olika faser
  4. Astronomi, kunna namn och lite data om planeterna i vårt solsystem
  5. Meteorologi, kunna grundläggande begrepp som lågtryck och högtryck och hur de påverkar vädret.
  6. Energikällor, kunna för- och nackdelar med några olika energikällor.