Kraft och tryck

När: V43-48

Ansvarig: Cristin Axörn

Vad?

Keynote om kraft finns på Schoolsoft!

Nytt from 26/11 Övnings uppgifter på kraft och tryck: Övningsuppgifter Merkurius kraft och tryck

Länkar till Gleerups om kraft:

Tyngdlöshet:

https://gleerupsportal.se/laromedel/fysik-7-9/article/5637fcba-46c2-4e4a-8a5c-11b831d676e3

Rörelse (känna till begreppen):

https://gleerupsportal.se/laromedel/fysik-7-9/article/737702aa-2f6a-43dd-bd08-5db5ebc85e2e

Krafter påverkar materia:

https://gleerupsportal.se/laromedel/fysik-7-9/article/2e06d9a6-e7c3-4a79-817d-671827e15403

Friktion:

https://gleerupsportal.se/laromedel/fysik-7-9/article/9206b1e2-e1e1-43e9-9235-244a65dd40cd

Stödyta och tyngdpunkt:

https://gleerupsportal.se/laromedel/fysik-7-9/article/3e1e020d-ee9e-49e8-b11c-8eaac41a385a

Kunna förklara mekanikens gyllene regel mha cyklarna:

https://gleerupsportal.se/laromedel/fysik-7-9/article/3272b991-a31f-40c9-b3c3-7c63f8381717

 

Keynote om tryck finns på Schoolsoft!

Länkar till Gleerups om tryck:

Lagom tryck:

https://gleerupsportal.se/laromedel/fysik-7-9/article/b83e7fff-9017-44f0-a666-1a7efc611c6a

Tryck mot yta:

https://gleerupsportal.se/laromedel/fysik-7-9/article/cafb3e8a-b518-4bbe-bf17-99c1c5dd9918

Luften trycker:

https://gleerupsportal.se/laromedel/fysik-7-9/article/1376db00-7386-4f23-9135-2d0e320262b5

Vatten lyfter ( Läs även om Arkimeds princip för er som satsar på omdömen B -A):

https://gleerupsportal.se/laromedel/fysik-7-9/article/b1519b0e-f44b-403c-a5e9-33836dbbb7a8

Vattenivå:

https://gleerupsportal.se/laromedel/fysik-7-9/article/1d3c6d14-5dcc-4821-bbd9-9a4035dc00fa

 

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad menas med kraft?
 • Vilken enhet mäter vi kraft i?
 • Hur ritar vi ut en kraft?
 • Vad är tyngdkraft?
 • Vad är motkraft?
 • Hur ser formeln för kraft och tryck ut?
 • Vad menas med tryck?
 • Vad är lufttryck?
 • Vad är vattentryck?
 • Hur påverkas vi av hög- och lågtryck?
 • Hur kan vi genomföra laborationer?
 • Hur skriver vi en laborationsrapport?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Kan använda kunskaper från det naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier i samhällsliv som vardagsliv

Förankring i kursplanens syfte

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll från kursplanen

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, laborationer, uträkningar/beräkningar och diskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Laborationer, prov,  lektionstillfällen

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V. 43 Vi startar med området kraft och tryck. Eleverna skriver en faktatext om Isaac Newton. Vi tittar på ett klipp från BBC och diskuterar runt begreppet kraft. Vi fortsätter lära oss om olika typer av krafter. Framförallt går vi in på vad tyngdkraft betyder.

V. 45 Formeln F=m*g presenteras. Vi övar på att räkna på krafter och massa hela veckan. Eleverna gör egna uppgifter.

V.46 Vi fortsätter att räkna på kraft. Nämner begreppet friktion samt lär oss att rita ut kraftpilar.

v.47 Vi börjar med tryck. Formel för tryck presenteras. Räkneuppgifter.

V.48 Fortsätter med tryck. När är det bra med ett högt tryck respektive lågt tryck? Hur kan vi människor göra för att minska trycket respektive höja trycket på en yta. Tryck i vatten. Tryck i luft. Prov 1 kraft

Hur kan ett flygplan flyga? Tryck i vatten tryck i luft. Densitet. Repetition.

V. 50 Prov del 2 tryck – kommer att ligga på ma-lektionerna.