Kroppen

Ansvariga lärare: Eva Lorne och Ann-Sophie Petersen

Höstterminen åk 2,Uranus

Kroppen

Frågeställning och följdfrågor

Påverkar vänskap hur vi mår?

Hur fungerar våra sinnen? Kan vi lura dem?

Vad behöver vår kropp för att växa och må bra?

Var tar maten vägen när vi svalt den?

Varför har vi skelett? Hud?

Vad händer när vi springer fort? (Hjärta, muskler, lungor)

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2, Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen

“Kropp och hälsa

  • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.”
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

“Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. “

 

Hur ska vi arbeta?
  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

“I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.”

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.34-

 “En plats jag mår bra på” Barnen berättar om sommarens favoritplats.

       Vi ger oss ut på vandring runt Vidsjön.

Egenskaper vi vill ha och som vi vill att andra ska ha. Vi pratar, skriver, ritar, tillverkar vänskapsarmband och kompishjärtan, tittar på film om att vara vänner.

 

  1. 38 – 42

Matsmältningen. Barnen ritar hur de tror maten passerar kroppen. Sedan tittar vi på film om matsmältning, vi mäter upp hur långa tarmarna är, skriver en gemensam text om hur det fungerar. Vi jobbar även med vad som är bra och nyttig mat och vad som inte är det och varför. UR Hopp hopp tv om nyttig mat, studiebesök på Ica i Mölnvik.

Barnen ritar tallrikar med nyttig mat de tycker om enligt tallriksmodellen.

Vi avslutar matsmältningen med en ny teckning där barnen ritar vart maten tar vägen och ser på det viset utvecklingen.

 

Smak och luktsinnet. Barnen provsmakar några olika grönsaker när de blundar och håller för näsan och sedan bara blundar. 

 

  1. 43-45

Skelettet

Vi pratar om det, ser på film och bygger egna skelett-tavlor.

Fråga till barnen: Hur kan vi påverka hur starkt skelett vi får?

 

V.46

Syn. Vi ritar av kompisens öga. Titta på pupillen i ljus och där det är mörkare.

Synvillor, vi tittar på bilder som lurar öga och hjärna.

Hörsel. Klistra in en bild av hur örat ser ut inuti. Ljudvågor. Hörselskydd

V.47

Känsel. Vi skickar runt en sak som barnen får känna på och gissa vad det är.

Stationer där barnen får undersöka olika pulver utifrån syn, känsel och lukt och ställa en hypotes. Inte smaka! Farligt när man inte vet vad det är. Koppla olika sinnen till olika påståenden t.ex. Pappa ropar på mig.

V.48

Hjärta, puls, blodomlopp. Experiment både i klassrummet och på idrotten.

Titta på film.

V.49

Muskler. Experiment både i klassrummet och på idrotten.

V.50

Vila och sömn. Varför är det så viktigt? Vi tittar på film och diskuterar.

 

Varför?

För att få en bättre förståelse för den egna kroppen, hur den fungerar och varför.

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi använder bl.a. rutinen I see, I think , I wonder.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Eleverna gör även ett “prov” två och två där de tänker tillbaka och visar vad de lärt sig.