Gruppen & jag – dilemman och mål

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Cristin Axörn, Sofia Dirkse och Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor?
v.34-39

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
  • Hur tänker jag i olika etiska dilemman? Hur tänker andra?
  • Hur fungerar jag i grupp och hur kan man agera för att en grupp ska agera mer positivt?
  • Hur har det gått med mina mål från förra terminen och vad kan jag dra för lärdomar av detta?
  • Vilka styrkor och utvecklingsområden har jag i skolan?
  • Vad ska jag ha för nya målsättningar i skolan denna termin?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.1

Skolans mål är att varje elev:
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar med att alla elever tillsammans i grupper funderar på hur man ska göra för att gruppen ska tänka och agera under den kommande lägerdagen. Detta skrivs ned för att vi sk kunna diskutera längs vägen.

Lägerdagen kommer innebära att eleverna ställs inför dilemman och utmaningar enskilt och i grupp. Här får alla chansen att reflektera över dessa dilemman och möjligheten att höra hur andra tänker. Övningarna kommer träna förmågan att samarbeta och förmågan att resonera i grupp.
Längs vägen kommer det också ges möjlighet att fatta beslut om hur man ska agera i gruppen där vi också diskuterar hur olika beslut påverkar hur det går för gruppen. Hela dagen ger utifrån detta chanser att bättre lära känna sig själv och de andra i gruppen.

Efterarbetet kommer handla om dels jobb med det material som skapats under dagen men också fortsatta diskussioner om det som skett. Detta blir tillsammans med annat underlag ex matriser det som eleverna tar med sig in i arbetet med att förbereda utvecklingssamtalen.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer diskutera hur vi använder det filmmaterial vi skapar. IUP-arbetet tar vi del av vid utvecklingssamtalen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.34 Planering och genomförande av lägerdag
v.35 Diskussioner om det vi gjort.
v.36 IUP-förberedelser
v.37 IUP-förberedelser
v.39 Befästa målen och fördjupa dem

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi bygger vidare på vårt tema från våren om vad det innebär att fly och vilka dilemman man kan hamna i. Vi tar samarbetsförmågan och förmågan att diskutera i grupp till en ny nivå när vi nu genomför en dag som kommer bli en verklig utmaning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.