Friluftsliv/Orientering

Ansvarig: Krister Andersson
När, under vilka veckor? 35-43

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad är Orientering?
 • Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
 • Hur lyder allemansrätten?
 • Hur kan jag hitta kraft och energi i naturen?
 • Hur kan jag laga mat i naturen? Stormkök?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • att kunna motionera och idrotta på egen hand och med tillsammans med andra
 • utvecklar kunskap om vistelse i naturen
 • att utveckla kunskaper om hur man kan påverka sin hälsa
 • att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Att orientera sig i närliggande natur/utemiljö med hjälp av kartor.
 • Kartans uppbyggnad och symboler( enkla karttecken- kartans färger, skala och symboler)
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
 • Säkerhet och hänsynstagande vid natur och utevistelse
 • kroppsliga och mentala effekter av träning.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta utomhus hela perioden.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Aktivt deltagande både praktiskt och muntligt.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

 

Vecka Måndag grön Onsdag röd/grön Torsdag röd
35 Raketen runt Visa nya platser Raketen runt
36 Kon fotboll Friidrott Kon fotboll
37 Flaggan Friidrott Flaggan
38 Coopers Flaggan Coopers
39  Brännboll  Skogsvandring Brännboll
40 Orientering teori Vandringsdagen Orientering teori
41 Orientering Orientering Orientering
42 Orientering Orientering Orientering
43 Valfri jogging runda Klassens val Valfri joggingrunda

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar utifrån att sätta kunskaperna i ett meningsfullt sammanhang där eleverna ser vinsten av att kunna hitta och orientera sig i nya områden. Vi vill skapa förtrogenhet hos eleverna så att de fördjupar sina kunskaper som de redan har i orientering, genom att arbete med verklighetstrogna problem i undervisningen. Där vi arbetar praktiskt med kartor från närområdet.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Utvärdering

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Hur långt kom vi gällande kartförståelse?
Hur upplevde klassen orientering i okänd terräng?