Pluto – Dramalek

Ämne: Dramalek
Årskurs: Pluto – förskoleklass
Ansvarig: Anna Berlind
När: Läsåret 22/23

 

Varför?

Vad är dramalek?

Vad tänker ni att vi ska göra?

Vad kan vi lära oss i dramaleken?

Är det viktigt med fantasi? (Varför? Hur kan vi använda den?)

Hur kan vi bli bra på att samarbeta?  

 

Centralt innehåll från kursplanen

  1. Förskoleklass

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.(Lgr22 s.23)

 

 

Vad? 

Jag vill skapa ett meningsfullt sammanhang där kreativitet, fantasi och samarbete är i fokus så att gruppens process får en positiv utveckling.

Grupp och individ ska få möjlighet att:

  • lära känna sina nya klasskompisar i ett mindre sammanhang där vi provar olika lekar och dramaövningar. 
  • utveckla sin fantasi och kreativitet på ett lekfullt sätt.
  • vara med och skapa en trygg och positiv grupprocess där alla kan känna tillit till varandra.
  • lära känna sina egna och kamraternas styrkor i leksamanhanget.
  • vara med och skapa en gemensam lekbank. 

Hur?

Eleverna i Pluto är indelade i fyra grupper, som fått namn efter planeten Plutos månar – Nix, Charon, Hydra och Kerberos. 

Det är 10 elever i varje grupp som har dramalek under en sammanhängande period av sju veckor. 

Varje tillfälle följer ett tydligt mönster som startar med en namnlek och sedan följer lekar och dramaövningar som känns rätt i gruppens utvecklingsprocess. Vi avslutar varje tillfälle med avslappning och utvärdering.

Eleverna uppmuntras till att föreslå/önska lekar som passar bra i sammanhanget.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Pedagog ansvar för att utnyttja tiden på bästa sätt genom att ‘läsa’ av gruppens ork och fokus, avsluta aktivitet/lek vid rätt tillfälle.

Möjligheter – Vi använder lekar och dramaövningar som metod för att uppnå bästa grupp-process, utveckla fantasi och kreativitet. 

Förväntningar – Varje tillfälle börjar med genomgång av förhållningssätt, vad vi ska göra, elevers önskemål. 

Rutiner – Kontinuerligt ställa frågor till gruppen så att det blir en naturlig process i lärande och delaktighet. Tex: ‘Hur kan vi göra så att det känns rättvist i turtagning? Hur ser vi ut när vi är rädda? (om det är det vi ska gestalta i en lek/övning).

Interaktion – Pedagog ansvarar för att hålla gruppens dialog igång för att skapa känslan av delaktighet och respekt för varandra.

Miljö – Vi använder whiteboarden i klassrummet för att tydliggöra dagens innehåll men även förtydliga lek/övning.

Språk – Pedagog ansvarar för att vara tydligt i genomgången av lek/övning men ska också vara lyhörd för tips på förändringar av elever – dialog. Ställ frågor som bidrar till utveckling och samarbete.

 

Modellering – Pedagogen visar hur en lek/övning går till.