Schackplaneten

Ansvariga lärare: Ingela Eriksson, Camilla Mauritzson och Nils Hernsjö

När? Vt-19

Vad?

Frågeställning :

 • Vad behöver jag lära mig för att spela schack?
 • Vilka regler finns det?
 • Hur går de olika pjäserna?
 • Vilka olika schackspel finns det?
 • Vad är det för skillnad på schack och schack-matt? Vilka andra begrepp behöver jag lära mig för att kunna spela schack?

Övergripande mål från LGR 11 2.2:

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • föra och följa matematiska resonemang,

Centralt innehåll från kursplanen:

Taluppfattning och tals användning

 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.

Geometri

 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Sannolikhet och statistik

 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • göra rimlighetsbedömningar vid uppskattningar
 • genom observationer bedöma sannolikhet, chans och risk i vardagliga situationer
 • känna till vad ett koordinatsystem är
 • lösa matematisk problemlösning i vardagliga situationer
 • förstå demokratiska regler liksom spelets regler

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I Saturnus har vi valt att starta en schackklubb, Schackplaneten. I det långa loppet önskar vi att flera elever i skolan kommer att vilja vara med i denna klubb och ta chansen att lära sig spelet. Men till en början har vi valt att endast ha medlemmar i Saturnus. Vi kommer under våren att lära oss spelet och vi kommer även att delta i tävlingen ”Sikta mot stjärnorna” som svenska schackförbundet anordnar. Klassen kommer att få ett antal schackspel av schackförbundet.

I skolan och på fritids kommer vi att:

 • Lära ut grunderna i schack
 • Samtal runt schackspelet och dess regler
 • Träna samspel/samarbete, turtagning med mera
 • Öva schackspel/träning på lektionstid och på fritidstid (måndagar och torsdagar)

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Under vårterminen kommer vi kommer att lägga in schack i elevernas vanliga lektionsplanering. De kommer även att erbjudas schack på fritidstid (måndagar och torsdagar).

Under februari kommer vi att delta i tävlingen ”Sikta mot stjärnorna”. Vi kommer även att ordna turnering i klassen där eleverna kommer att se sina framsteg i spelet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer att delta i tävlingen ”Sikta mot stjärnorna” samt kommer vi att ordna en liten turnering i klassen. Bedömning av elevernas kunskapsinhämtning kommer att ske under spelets gång.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Genom lärande i grupp/par, till skillnad mot enskilt lärande, drar eleverna nytta av varandras kunskaper och kompetenser (frågar varandra om information, utvärderar varandras idéer, övervakar varandras arbete etc). Att kunna spela schack ser vi som en chans att kunna utveckla elevernas minne, problemlösningsförmåga, logiska tänkandet och deras koncentrationsförmågan. Alla elever känner till spelet schack och har säkert provat det någon gång i sitt liv. Schack är ett språk som alla kan tala trots olika modersmål. Vi vill ge eleverna chans att lära sig schackets språk. Schack är kul! Schack är utvecklande! Schack är för alla!

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som en viktig del i vår utveckling och arbetar med den i olika konstellationer och genom olika arbetsformer. Vi samtalar och tar in elevernas egen verklighet och vardag i det vi gör.