Simning och nödsituationer i och vid vatten

Ansvarig: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v. 11-12

Vad?

Frågeställning:

  • Kan eleven simma minst 200 meter ( valfritt simsätt) samt 50 meter ryggsim?
  • Kan eleven hantera nödsituationer vid vatten?
  • Vad skall man tänka på när man vistas på isen?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • Eleven kan lära, utforska, och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
  • Eleven har fått kunskaper om och förståelse för en egna livsstilens betydelse för hälsan.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

  • Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Simning i mag- och ryggläge.
  • Badvett och säkerhet vid vatten. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

E C A
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi besöker Gustavsbergsbadet för att träna simning och livräddning i vattnet.
Vi kommer även att jobba teoretiskt och praktiskt med isvett, medvetande kontroll och stabilt sidoläge.

Film om issäkerhet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna kommer att bedömas under de praktiska momenten samt vid gemensamma diskussioner.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 11:

Onsdag (grön): Vi tittar på några korta filmer om iskunskap med tillhörande diskussion samt tränar på att kasta räddningslina.

Torsdag (röd): Vi tittar på några korta filmer om iskunskap med tillhörande diskussion.

Vecka 12:

Tisdag (röd+grön): Genomgång av medvetande kontroll, stabilt sidoläge samt ytterligare träning med att kasta räddningslina.

Onsdag (grön): Repetition av stabilt sidoläge + lagspel

Torsdag (röd+grön): Besök på Gustavsbergsbadet för simtest och livräddning i vatten.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Föräldrar, syskon, kompisar samt övriga människor som skulle kunna hamna i en nödsituation vid vatten.

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet