Sinnen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Daniel Ekmark

När, under vilka veckor? v.45-v.48

Sinnen

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vilka sinnen har vi?

Vad använder vi de olika sinnena till i vår vardag?

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande.

– Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

 – Undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

– Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

– Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.

– Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur.

Centralt innehåll från kursplanen

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

– Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

– Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

– Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

– Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Film

Böcker

Praktiskt arbete

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Barnens alster

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 45 – Vilka sinnen har vi?

KÄNSEL – känn på saker hårt – mjukt, varmt – kallt etc… Gör hinkar som Fångarna på fortet med olika saker i som tex lingonsylt, havregrynsgröt, spagetti … Täck över dem och låt barnen stoppa ner sina händer och kanske leta efter något. Massagesaga

Vecka 46

SYNEN – låt barnen få prova gamla glasögon, prata om blinda, lek blindbock, känn på punktskriftalfabetet, lek kims lek, blinkleken, be barnen rita “Det vackraste jag vet”

Vecka 47

LUKTEN – samla gamla kamerarullar/luktburkar och fyll dem med saker som luktar… Tex Kanel, kaffe, curry, apelsinskal, pepparkaka, en bomullstuss med parfym

etc… Skicka runt burkarna och låt barnen “tjuvlukta” och samtala sedan. Be barnen rita något de tycker luktar gott/illa. 

 SMAKEN – tungan, smaklökar, sött, salt, surt, beskt . Gör en fruktsallad och be barnen blunda och mata varandra 2&2 med en tandpetare. Gissa vad de äter.

Vecka 48

HÖRSEL – döva hur pratar dem, teckenspråk, lek viskleken, vem knackar på min dörr, be barnen rita vad de tycker om att lyssna på, “Min idol” Ljudbingo

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Syftet är att skapa meningsfulla sammanhang för eleverna där det ges möjlighet till att utveckla sin sociala förmåga. Men även skapa en vi-känsla, där vi ser styrkan i att vara en del av en grupp, som lär av varandra och tillsammans.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

•Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

•Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.

•Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.