Slöjd förr och nu

Ansvarig/Ansvariga lärare:Hanan Kanou

När, under vilka veckor?

Vecka 35-vecka 3

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Varför har man slöjd i skolan?

Hur beter man sig i slöjden?

Vilka förmågor tränar vi i slöjden?

Varför skissa och teckna?

Vad är det man ska lära sig i slöjden?

Vad hjälper slöjden i framtiden?

 

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära,utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk,bild,musik,drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska,nordiska och västerländska kulturarvet….

 

Förankring i kursplanens syfte, centralt innehåll
 • att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap,verktyg och hantverkstekniker
 • att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
 • Utforska slöjdmaterialens ursprung
 • Studera slöjdföremålens funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål
 • Berättelser som inspirationkälla
 • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

först går genom olika verktyg och hur man använder de.

Vi kommer arbeta med luffarslöjd.

Vi kommer samarbete med Ingarö Hembygdsförening i ett projekt som heter SLÖJD FÖRR OCH NU.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna berättar muntligt och skriftligt vad de tillverkat .

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 • Säkerhet
 • Såga,spika,borra och skruva
 • Luffarslöjd, tvinna,sträcka och gör ringar
 • krok med ståltråd
 •  Värmeljusstake med ståltråd
 • Visp med ståltråd
 • Servetthållare
 • Smörkniv
 • Enkel låda
 • Ett smycke

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Saturnus och Slöjden har ett samarbete med Ingarö Hembygdsförening. Projektet är under uppbyggnad men kallas Slöjd förr och nu. Vi kommer utgå ifrån några föremål ur Ingarö Hembygdsförenings samlingar, och skapa nytt utifrån det.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvar var och ens unika egenskaper och sätt att lära
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Sker efter avslutade projekt samt i slutet av kursen.