de första grunderna och larviga fortsättningar

Saturnus HT-21

lärare: Ayla Lind

 

Frågeställningar:

Göra något fyrkantigt till runt, går det?

Vad heter verktygen?

Hur känns det i kroppen när jag arbetar? och vad händer i huvudet?

 

Arbetsområden:

Utforska verktyg som rasp, fil, pensel, såg, borr och tänger

Utforska massivt trä och metalltråd

Kreativitet i lösningar och designidéer

Ytbehandlingar (bets, färg och olja)

Reflektion och diskussion om arbetsprocess och resultat

 

Arbetsmetoder:

I slöjden utgår vi från ett utforskande arbetssätt, där delar av innehållet är förbestämt men merparten av arbetet går ut på att hitta olika variationer och resultat i en kreativ process tillsammans med eleverna.

Vi arbetar även utifrån den så kallade ”slöjdprocessen”;

inspiration -> idé -> planering (skiss och ritning) -> genomförande -> reflektion -> dokumentation -> redovisning

 

Kopplingar till det centrala innehållet

Länk till Lgr 11 – Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Kopplingar till matrisen

 

Veckoplanering HT 21

v.35

Välkomna till slöjdsalen!

  • Var är min plats?
  • Vilka regler måste vi följa?
  • Hur gör vi om brandlarmet går?
  • Introduktionsfilm om rasp och fil
  • Pröva rasp och fil
  • Plocka undan och lägg tillbaka
  • Städa med spånsug och sopborste
  • Reflektion och dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.36

Repetera raspen, gå igenom filen och slippapper.

Fortsätt forma träbiten så rund som möjligt på ena halvan.