”En hyllning till Lemshaga-eken” vt18

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Ayla Lannestedt

När, under vilka veckor?

v.4-12

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Varför behöver i slöjd och vad behöver slöjden?

Vilka träd finns det på skolgården? Hur ser de ut och hur känner vi igen dem?

Vilka träd använder vi i trä- och metallslöjden? Vad använder man trä till i samhället, nu och förr?

Hur kan vi vara rädda om de träd vi behöver så att vi fortfarande kan ha träslöjd i framtiden?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer.

Eleverna ska efter avslutat arbete känna att de:

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

Förankring i kursplanens syfte:

 • Eleverna ska formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Eleverna ska tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material

Kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska blanda sagor, faktafilmer och information om träd med att samla löv, plantera frön och känna, lukta, se och arbeta med just träslaget EK. Vi använder restmaterial från slöjdverksamheten när vi sågar lövsiluetter och vi använder oss av närmiljön för observationer och inspiration.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Löven kommer att hängas upp i matsalen så att alla kan se.

Eleverna kommer att få fylla i en enkel enkät om sitt eget arbete som en start i att utvärdera och reflektera själva i slöjdprocessen.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

lektion 1 Fokusområde EK, Lemshaga eken

 1. vem är Ayla? upprop
 2. regler i slöjdsalen
 3. varför behöver vi slöjd, varför är det ett viktigt ämne? titta på filklipp om hur världen stannar utan hantverk

 • Vad behöver slöjden? (trä, träd, skog, levande natur)
 • Efter som vi tycker slöjd är så viktigt och träden är så viktiga så hjälper vi de lite på traven och ger de löv, nu när de saker det!
 • Gör en skiss av ett eklöv, jobba med formen och detaljerna! ”tänk först – gör sen” tänk på papper, skissa, tänk själv, tänk många gånger och tänk tillsammans.
 • Rita ut konturen på en bit kryssfanér, börja såg med lövsåg och biten fastspänd på en sågplatta.

 

lektion 2 (Ayla ledig, Sven vikarie)

 • Bygg en skog med olika träd på en platta, samarbeta vid bordet. Försök bygga olika träd.

 

lektion 3

Fortsatt fokus på trädsorter och löv

 • titta på din skiss och rita av den på en bit kryssfanér, såga ut enligt konturerna med hjälp av sågplatta, tving och lövsåg. Fila och slipa
 • prata om sandpapper, tre olika grovlekar

 

lektion 4

 • kims lek med verktyg (figursåg, ryggsåg, fogsvans, fil, rasp, sandpapper, penna, linjal, vinkelhake, kniv)
 • fortsätt med lövet, antingen såga, fila och slipa eller hitta fakta om trädet

lektion 5

Påbörjar nästa ämnesområde, TÄLJA

 • börja tälja – säkerhet, knivens delar och teknik vid täljning
 • forma om ett kantigt ämne (ca 2x2x25cm) så det blir runt och sen spetsigt i ena änden som en penna

lektion 6

fortsätta tälja och forma pennan på olika sätt med kniv och slippapper

lektion 7

Estetiska uttryck – färglägga och dekorera på olika sätt

 • måla med olika tekniker
 • titta på färgsättningen av höstlöv och inspireras av detta för att måla eklöven
 • måla både eklöv och stor penna
 • pröva brännpenna

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Lemshaga eken är en stor och viktig del av Lemshagas kultur och historia och vikten av att värna om naturen är centralt i vårt arbete med Grön Flagg. Eleverna ska även få möta de olika delarna i slöjdprocessen som går igen i fler ämnen än slöjd.

SLÖJDPROCESS = inspiration -> idé -> undersöka -> skissa -> ritning -> planera -> arbeta -> visa upp -> reflektera

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi värnar om vårt kulturarv och historia samtidigt som vi är måna om en hållbar utveckling och starkt miljöfokus i och med att vi en en certifierad Grön Flagg skola.

 

Utvärdering

Pedagogisk dokumentation: