skära upp eller ner?

Merkurius HT-21

lärare: Ayla Lind

 

Frågeställningar:

Finns det flera olika typer av knivar och skärande verktyg?

Vad kan vi skapa för mönster och former med hjälp av olika egg-verktyg?

 

Arbetsområden:

Följa instruktioner och arbetsbeskrivningar

Dekorationer med skärande verktyg (karvsnitt/ bildhuggeri)

Kreativitet i lösningar och designidéer

Ytbehandlingar (bets, färg och olja)

Reflektion och diskussion om arbetsprocess och resultat

 

Arbetsmetoder:

I slöjden utgår vi från ett utforskande arbetssätt, där delar av innehållet är förbestämt men merparten av arbetet går ut på att hitta olika variationer och resultat i en kreativ process tillsammans med eleverna.

Vi arbetar även utifrån den så kallade ”slöjdprocessen”;

inspiration -> idé -> planering (skiss och ritning) -> genomförande -> reflektion -> dokumentation -> redovisning

 

Kopplingar till det centrala innehållet

Länk till Lgr 11 – Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Kopplingar till matrisen

 

Veckoplanering HT 21

v.36

Bygga eller restaurera funktionella konstruktioner i närmiljön.

  • Skyltar till skogen
  • Verktygsställ till slöjdsalen
  • Slipa, spackla och lacka hyvelbänkar

 

v.37

Vikarie – teorigenomgångar och filmer kring knivsäkerhet, karvsnitt och bildhuggeri

 

v.38

Potatistryck

  • bildhuggeri och karvsnitt i testmaterial
  • ytbehandlingar – teori om äggoljetempera, barkfärg, bets och täckande färg.

 

v.39

Karvsnitt och bildhuggeri i lind, påbörja testbit med egna motiv

 

v.40

Fortsätt på testbiten med egna motiv

 

v.41

Gör klart testbiten, finputsa och dekorera

Vi blandar äggoljetempera och provmålar

Planeringstid inför det praktiska provet v.42+43 – ni kommer att få ett givet tema och ett bestämt arbetsområde (karvsnitt eller bildhuggeri) men med utrymme för egna tolkningar.

 

v.42

Praktiskt prov del1 – ett givet tema och arbetsområde (som ni planerade för förra veckan)

Ni har hela lektionspasset på er att föra över skissen till materialet och bearbeta materialet med väl valda verktyg, på ett säkert sätt.

 

v.43

Praktiskt prov del2 – ytbehandla arbetet från förra veckan och teoretiska frågor gällande material, verktyg och säkerhet.

  • du ska kunna välja ytbehandlingsmetod och motivera ditt val
  • du ska känna till arbetsmaterialets egenskaper och färgers beståndsdelar samt olika färgers egenskaper
  • du ska kunna redogöra för riskerna vid arbete med skärande verktyg och föreslå konkreta anpassningar för att minimera riskerna för skador