hela världen i en slöjdsal

Mars HT-21

lärare: Ayla Lind

 

Frågeställningar:

Är slöjd något som bara finns i Sverige?

Hur kan vi utforska resten av världen genom slöjdsalen?

 

Arbetsområden:

Göra skisser och mallar

Såga olika former för hand

Slipa för hand och med maskiner

Kreativitet i lösningar och designidéer

Ytbehandlingar (bets, färg och olja)

Reflektion och diskussion om arbetsprocess och resultat

 

Arbetsmetoder:

I slöjden utgår vi från ett utforskande arbetssätt, där delar av innehållet är förbestämt men merparten av arbetet går ut på att hitta olika variationer och resultat i en kreativ process tillsammans med eleverna.

Vi arbetar även utifrån den så kallade ”slöjdprocessen”;

inspiration -> idé -> planering (skiss och ritning) -> genomförande -> reflektion -> dokumentation -> redovisning

 

Kopplingar till det centrala innehållet

Länk till Lgr 11 – Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Kopplingar till matrisen

 

Veckoplanering HT 21

v.35

Repetition av regler och rutiner i slöjdsalen

Världens länder, kulturer och flaggor – vad vet vi om de?

Påbörjar flaggstång med flagga i trä

 • rita av mall
 • såga med lövsåg
 • slipa med slippapper

 

v.36

Fortsätt med flaggstången

 • rita en rund bottenplatta med passare, markera mitten tydligt med ett spikhål
 • såga raka snitt med fogsvans och slipa den rund på skivputs
 • slipa ytor och hörn för hand

 

v.37

Fortsätt med flaggstången

 • mät och välj borr för flaggstången
 • borra i bottenplattan
 • kapa flaggstången av rundstav
 • mät ut skåran för flaggan

 

v.38

Fortsätt med flaggstången

 • dekorera med färg
 • märk plattan med tillverkningsdatum och namn med hjälp av brännpenna
 • Dokumentera och utvärdera arbetet så här långt

 

v.39

Färdigställ flaggstången

 • sammanfoga alla delar, limma och spika där det krävs
 • tälj en knopp av lind och måla med gulfärg, färst i toppen med 4mm plugg

 

v.40

Göra klart lektion

Extra uppgifter finns

 

v.41

Flaggorna ställs ut på borden i matsalen när vi uppmärksammar FN-dagen på skolan.