hemma i köket och ute i vida världen

Tellus HT-21

lärare: Ayla Lind

 

Frågeställningar:

Hur gör man de där sakerna som bara finns och alltid har funnits hemma i köket?

Det ser så lätt ut att göra en smörkniv, är det verkligen det?

Borrar, rundstav och hål, vad har de gemensamt?

 

Arbetsområden:

Göra skisser och mallar

Såga olika former för hand med fintandade sågar

Slipa för hand på ett effektivt sätt

Kreativitet i lösningar och designidéer

Ytbehandlingar (bets, färg och olja)

Reflektion och diskussion om arbetsprocess och resultat

 

Arbetsmetoder:

I slöjden utgår vi från ett utforskande arbetssätt, där delar av innehållet är förbestämt men merparten av arbetet går ut på att hitta olika variationer och resultat i en kreativ process tillsammans med eleverna.

Vi arbetar även utifrån den så kallade ”slöjdprocessen”;

inspiration -> idé -> planering (skiss och ritning) -> genomförande -> reflektion -> dokumentation -> redovisning

 

Kopplingar till det centrala innehållet

Länk till Lgr 11 – Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Kopplingar till matrisen

 

Veckoplanering HT 21

v.35

Repetition av regler och rutiner i salen – varför finns de?

Tema köket:

Hur ser dina smörknivar ut hemma? Varför gör de det? – skissa och diskutera i grupper

Påbörja en kopia av en smörkniv som visas i videon nedan.

Instruktionsvideo

 

v.36

Repetition av rasp, fil och olika slippapper.

Fortsätt med din påbörjade smörkniv.

 

v.37

Gör färdigt din smörkniv och börja skissa på en egendesignad smörkniv.

Bildspel med inspiration

https://docs.google.com/presentation/d/1WTHcO8rC3w2R9IsaJH85zuJuE4vMaR9K3nNx6E3R9lI/edit#slide=id.p 

Genomgång av olika träslag och deras egenskaper

Fibrerna, hur påverkar de smörknivens form?

 

 

v.38

Väl träslag och form till nästa smörkniv.

Gör en mall i skala 1:1 av din design på smörkniv.