Urholkning

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt

När: v.35-38

Vad?

Urholka

Hur?

Med skölp skapa en konkav form ur en plan yta

Varför?

Hantera handverktyg och skapa egna arbetsredskap för fortsatt arbete i metall

 

Planering

v.35 introduktion i salen och uppstartsuppgift för att repetera verktyg, tekniker och maskiner samt följa en instruktion och samarbeta

 

  1. Kapa en bit som är 39cm lång, använd fogsvans
  2. Den sida ni sågar ska vara en rät vinkel
  3. Borra två hål med olika diameter, det ska vara 10cm mellan hålen
  4. Skruva i en skruv för hand med skruvmejsel, den ska bara vara halvt iskruvad
  5. Skruva i en skruv med skruvdragare, den ska vara helt iskruvad (välj längd så att den inte sticker ut på baksidan)
  6. Slipa en ruta som är 5×5 cm så slät som du kan
  7. Runda hörnorna på den sågade kanten med två olika sorters verktyg

 

v.36 avsluta uppstartsuppgift och gör kamratbedömning

prova på skölp och stämjärn och lära sig säkerheten kring de nya verktygen

 

v.37 eget arbete med att skapa skålform i trä

 

 v.38 ytbearbetning av trä, olika metoder och fortsatt arbete med skålformen

 

  1. 39 introduktion till nytt projekt Metallskål se separat Lpp

 

Utvärdering

 Utvärdering sker på olika sätt vid olika tillfällen. Exempel på utvärdering kan vara “2 stars and 1 wish”, exit ticket och att skriva i en loggbok.

 

Loggbok:

 

Vilka verktyg har jag arbetat med och varför?

 

Vad ska jag fortsätta med nästa lektion?

 

Hur har jag arbetat på lektionen? (mycket, lite, fokuserat, slarvigt, noggrant) 

 

En känsla jag känt under lektionen

 

En tanke jag tänkt under lektionen

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Övergripande mål från LGR11 2.2

Centralt innehåll från kursplanen

Förankring i kursplanens syfte

 

Utvärdering och dokumentation