Plugg och sinkning

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt

När: v.35-v.40

 

Vad?

Plugg och sinkning som sammansättningsmetoder i en låda

Hrur?

Följ en skriftlig instruktion, öva på traditionella tekniker som plugg och sinkning samt handverktyg 

 

Varför?

Arbetet sker två och två som en introduktion och repetition. Vi ser hur många olika lösningar som kommer fram i gruppen och diskuterar just möjligheten att lösa samma uppgift på olika sätt. Kamratbedömning på genomfört arbete, eleverna får mäta och kontrollera att instruktionerna har följts för att öva på att förstå instruktioner.

 

Planering

 

Lektion 1: 

presentation av läraren

Säkerhetsgenomgång i salen (skor, endast gå inne i salen)

  • Maskinsäkerhet
  • Brandsäkerhet

Griffeltavlan – “varför ska man ha slöjd?” grupperna roterar och fyller på varandras griffeltavlor

Läs igenom Lgr11, Ämnets syfte – Slöjd

 

Samarbetsuppgift med fokus på begrepp och handverktyg

under 10min ska gruppen samla och namnge så många handverktyg i salens som möjligt.

Samla verktygen på bänken för att kunna räkna poäng i slutet, 1p per rätt verktyg med rätt namn

 

Följ en instruktion

  1. Kapa en bit som är längre än din hand men kortare än din arm, använd fogsvans
  2. Ena änden ska vara en rät vinkel, den andra ska vara 45graders vinkel
  3. Borra två hål med olika diameter, det ska vara 10cm mellan centrum på hålen
  4. Skruva i en skruv för hand med flatmejsel, den ska bara vara halvt iskruvad
  5. Skruva i en skruv med skruvdragare, den ska vara helt iskruvad (välj längd så att den inte sticker ut på baksidan)
  6. Slipa en ruta som är 5×5 cm så slät som du kan
  7. Runda hörnorna på den ände som är 90grader med två olika sorters verktyg

 

Lektion 2

Gör klart uppstartsuppgiften och använd kamratbedömning 

Genomgång och instruktioner på olika sätt för att lära oss göra genomgånde plugg

https://www.dinbyggare.se/lar-dig-foga-med-plugg/

https://sarlaslojd.wordpress.com/2015/02/07/sammansattning-genomgaende-plugg-med-lim/

 

 

 

Lektion 3

Fortsätt med genomgående plugg, tillverka två vinkelräta sammanfogningar med genomgående plugg

Gå igenom att göra egna plugg av 8mm rundstav

och genomgång och instruktioner för att på olika sätt för att lära oss göra dold plugg

 

Lektion 4

Färdigställ dina, totalt fyra, provbitar där du använt genomgående plugg och dold plugg. Två av varje ska vara klara.

Använd frågeställningarna för att jämföra och själv bedöma och utvärdera ditt arbete. Skriv i ett separat dokument, med hela meningar, där du även lägger in bilder på dina provbitar. Märk dokumentet “Utvärdering plugg” och dela med Ayla i Google Drive.

 

Frågeställningar

Vilka verktyg har jag arbetat med och varför?

Vilka likheter finns det mellan bitarna där jag använt GENOMGÅENDE plugg?

Vilka skillnader finns det mellan bitarna där jag använt GENOMGÅENDE plugg?

 

Vilka likheter finns det mellan bitarna där jag använt OSYNLIG plugg?

Vilka skillnader finns det mellan bitarna där jag använt OSYNLIG plugg?

 

Vad är jag nöjd med?

Vad är jag mindre nöjd med?

En känsla jag känt under arbetet

En tanke jag tänkt under arbetet

 

Hur bedömer jag mitt eget arbete?

E    D    C    B    A  Förklara ditt val, beskriv ‘varför’

Kunskapskrav Steg E Steg C Steg A Kommentar Ändringar
3 – Leda arbetet framåt
Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
4 – Kombinera och experimentera
Kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
5 – Formge och framställa
Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
6 – Hantverkstekniker och verktyg
Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
8 – Omdöme
Kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar på samband mellan form, funktion och kvalitet.
Kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar på samband mellan form, funktion och kvalitet.
Kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar på samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

 

 

Lektion 5

Sinkning, en annan typ av sammansättningsmetod

Genomgång av stämhjärn och arbetsmetoder för att skapa sinkor

 

Lektion 6

Skissa på din låda, bestäm mått och funktion för lådan.

Planera vilket material du behöver.

Välj sammansättningsmetod.

Samla ovanstående information och foto av skiss/ritning i ett google dokument, döp det till “Min låda” och dela med Ayla i Google Drive.

 

Lektion 7

Fortsätt arbetet med din egen låda

 

 

Utvärdering

 

Loggbok:

 

Vilka verktyg har jag arbetat med och varför?

 

Vad ska jag fortsätta med nästa lektion?

 

Hur har jag arbetat på lektionen? (mycket, lite, fokuserat, slarvigt, noggrant) 

 

Hur bedömer jag mitt eget arbete på dagens lektion?

 

E D C B A Motivera!

 

En känsla jag känt under lektionen

 

En tanke jag tänkt under lektionen

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Övergripande mål från LGR11 2.2

Centralt innehåll från kursplanen

Förankring i kursplanens syfte

 

Utvärdering och dokumentation