Smörknivar

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt

När: v.35-v.40

 

Vad?

Smörknivar, traditionell form och egen design

Hur?

Ur massivt trä forma smörknivar med hjälp av handverktyg och olika tekniker.

Första smörkniven skapas efter en instruktion enligt en traditionell form, nästa smörkniv ( kallas smörkniv 2.0) ska eleverna designa själva och forma utifrån en egen ide.

Varför?

Traditionellt hantverk och produkt som också har en praktisk användning när den är klar. Användning av handverktyg och skärande verktyg, finmotorik och precision.

 

Planering

v.35 Genomgång kniv och säkerhet, instruktionsvideo till smörkniv 1

Påbörja arbetet

 

v.36 fortsätt med eget arbete enligt instruktionen, genomgång slippapper

 

v.37 fortsätt med eget arbete enligt instruktionen, ytbehandling och skisser till smörkniv 2.0

 

v.38-43 fortsätt med smörkniv 2.0

När du är klar ska du dokumentera skriftligt och häfta fast din skiss i dokumentationen

https://docs.google.com/document/d/1JGa2EqurBqu2Fh21xF82vrqIVd5qBfI6xY0lQ8-meGo/edit

Sen påbörjar vi täljträning efter diskussion om knivlagen

 

 

 

Utvärdering

 

Loggbok:

 

Vilka verktyg har jag arbetat med och varför?

 

Vad ska jag fortsätta med nästa lektion?

 

Hur har jag arbetat på lektionen? (mycket, lite, fokuserat, slarvigt, noggrant) 

 

Hur bedömer jag mitt eget arbete på dagens lektion?

 

E D C B A Motivera!

 

En känsla jag känt under lektionen

 

En tanke jag tänkt under lektionen

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Övergripande mål från LGR11 2.2

Centralt innehåll från kursplanen

Förankring i kursplanens syfte

 

Utvärdering och dokumentation