Snabbstol

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt

När: v.35-43

 

Vad?

 Introduktion och uppstartsuppgift

Hur?

Med handverktyg och handhållna maskiner skapa en funktionsduglig snabbstol med dekorationer inspirerade av olika tidsepokers arkitektur.

Varför?

Följa en instruktion, inspireras av arkitektur, få kunskap om olika konstruktions- och stilepoker, skapa en egen design och en funktionell produkt

 

Planering

 

Lektion 1

Säkerhetsgenomgång i salen (skor, endast gå inne i salen)

Maskinsäkerhet

Brandsäkerhet

 

Griffeltavlan – “varför ska man ha slöjd?” grupperna roterar och fyller på varandras griffeltavlor

Läs igenom Lgr11, Ämnets syfte – Slöjd

 

Samarbetsuppgift med fokus på begrepp och handverktyg

under 10min ska gruppen samla och namnge så många handverktyg i salens som möjligt.

Samla verktygen på bänken för att kunna räkna poäng i slutet, 1p per rätt verktyg med rätt namn

 

Uppstartsuppgift – följ en instruktion

 

 1. Kapa en bit som är en tredjedel av ursprungsbitens längd, använd fogsvans
 2. Ena änden ska vara en rät vinkel, den andra ska vara 45graders vinkel
 3. Borra två hål med olika diameter, det ska vara 10omm mellan centrum på hålen
 4. Skruva i en skruv för hand med skruvmejsel, den ska bara vara halvt iskruvad
 5. Skruva i en skruv med skruvdragare, den ska vara helt iskruvad (välj längd så att den inte sticker ut på baksidan)
 6. Slipa en ruta som är 50×50 mm så slät som du kan
 7. Runda hörnorna på den ände som är 90grader med två olika sorters verktyg
 8. dekorera biten på ett personligt sätt

 

Lektion 2

Inspirationsföresläsning om arkitektur från olika tidsepoker

Påbörja skiss och ritning för att konstruera en “snabbstol” 

https://svenska.yle.fi/artikel/2008/11/30/snabbstol

Stolen ska innehålla figursågning i överkant och bildhuggeri på ryggstödet, bägge inspirerade av arkitekturen från någon tidsepok

 

Lektion 3

 

Byggnader

 • ovanlig
 • vanlig
 • gammal
 • ny
 • religös
 • försvunnen
 • favorit

 

Silhuett (endast konturen/ ytterkanten och oftast helt svart och 2D)

 • välj tre av byggnaderna som du ritar av konturerna av på ett svart papper och klipper ut till en silhuett

 

 

Utvärdering

 

Loggbok:

 

Vilka verktyg har jag arbetat med och varför?

 

Vad ska jag fortsätta med nästa lektion?

 

Hur har jag arbetat på lektionen? (mycket, lite, fokuserat, slarvigt, noggrant) 

 

Hur bedömer jag mitt eget arbete på dagens lektion?

 

E D C B A Motivera!

 

En känsla jag känt under lektionen

 

En tanke jag tänkt under lektionen

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Övergripande mål från LGR11 2.2

Centralt innehåll från kursplanen

Förankring i kursplanens syfte

 

Utvärdering och dokumentation