Spel

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt

När: v.40-v.50

 

Vad?

Skapa spel till de egna rasterna på skolan.

 

Hur?

Använda tidigare kunskaper, lära sig pelarborrmaskinen och kombinera olika tekniker och material.

Varför?

Spelen ska följa med klassen och användas även högre up i åldrarna för att utöka utbudet av rastaktiviteter och uppmuntra till samspel och samverkan i gruppen.

Planering

 

Utvärdering

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Övergripande mål från LGR11 2.2

Centralt innehåll från kursplanen

Förankring i kursplanens syfte

 

Utvärdering och dokumentation