sammansättningstekniker

Jupiter HT-21

lärare: Ayla Lind

 

Frågeställningar:

Finns det olika sätt att sätta ihop plankor?

Hur gör man egentligen när man sätter ihop två plankor?

Vad är en vinkel?

Vad kan man använda en vinkel till, finns det olika användningsområden beroende på åt vilket håll du vänder den?

 

Arbetsområden:

Rita med hjälp av linjal och vinkelhake, både i en ritning och på plankor

Såga för hand

Slipa för hand och med maskin

Limma och spika, borra och skruva (för hand och med skruvdragare)

Kreativitet i lösningar och designidéer

Ytbehandlingar (bets, färg och olja)

Reflektion och diskussion om arbetsprocess och resultat

 

Arbetsmetoder:

I slöjden utgår vi från ett utforskande arbetssätt, där delar av innehållet är förbestämt men merparten av arbetet går ut på att hitta olika variationer och resultat i en kreativ process tillsammans med eleverna.

Vi arbetar även utifrån den så kallade ”slöjdprocessen”;

inspiration -> idé -> planering (skiss och ritning) -> genomförande -> reflektion -> dokumentation -> redovisning

 

Kopplingar till det centrala innehållet

Länk till Lgr 11 – Slöjd

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Kopplingar till matrisen

 

Veckoplanering HT 21

v.35

första lektionen – genomgång av salen och rutiner

uppstart av arbetet – idé och inspiration

TEMA: String art (spika)

– Vi kommer att arbeta utifrån en cirkel som vi sen gör string art i. Se inspiration nedan.

Rita ut cirkeln och spikarnas placering på ett papper enligt instruktionerna ni får på bordet.

 

 

v.36

material- och verktygskännedom, vad heter verktygen och materialet?

TEMA: String art (spika)

Fortsätt följa instruktionen

Spraymåla utomhus när alla spikar sitter på plats

 

 

v.37

Vilken sorts spik  finns det?

Fortsatt materialbearbetning – mäta, rita, såga, fila, slipa

TEMA: String art (spika)

trä trådar i olika mönster

märk baksidan med namn och årtal, använd gärna brännpenna

 

v.38

Kapa och bearbeta material för att bygga en 90 graders vinkel

 

v.39

utforska hur man kan förborra, limma och spika

färdigställa första vinkeln

ompröva de tidigare teknikerna i att mäta, rita, såga och slipa – kan vi göra det ännu bättre andra gången?

 

v.40

utforska hur man kan borra, försänka och skruva

 

v.41

utforska olika ytbehandlingsprocesser – färg, bets och olja

 

v.42

färdigställa och ytbehandla de bägge vinklarna

 

v.43

 

v.44 LOV