Svenska djur på hjul

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt

Period: VT 2019

 

Beskrivning:

Med inspiration av arbetet i Geografi om Sverige kommer eleverna att skapa svenska landskapsdjur eller dalahästar på hjul. Elevernas djur ska ha en tydlig koppling till ursprungsdjuret men få ett eget estetiskt uttryck. Vi använder svenskt trä och metoder som påminner om det traditionella arbetssätt som används vid tillverkningen av Dalahästar vid Siljan.

Vi arbetar med hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

 

Frågeställningar:

 • Vad inspirerar dig? Vilken idé får du?
 • Hur ska du kunna förmedla din ide och form till läraren?
 • Vilka verktyg och moment behövs för att slutgiltigt forma ditt djur?
 • Hur fungerar pelarborrmaskinen? Rutiner, regler och risker.
 • Hur väljer du att kombinera färg och form?

 

Arbetsgång:

Arbetet startar med att vi går igenom slöjdprocessen, slöjd är så mycket mer än att fånga första bästa verktyg och sätta igång med vad som helst. Vi kommer sen att arbeta i samma ordning som slöjdprocessen nedan.

 

Tänk först – gör sen” myntas i salen och kommer att upprepas under arbetets gång.

 

Inspiration

Tillverkning av Dalahästar  https://www.youtube.com/watch?v=4Jxi46oEhBk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idé

Eleverna diskuterar utifrån det vi har sett tillsammans och väljer landskapsdjur eller dalahäst. De funderar även på hur de ska få in sin egen design i projektet.

 

Skiss

Skissa på A4 papper, gör flera skisser av samma djur med olika estetiska uttryck för att testa idéer.

 

Ritning

Rita i skala 1:1 på rutigt A5 papper, anpassa storleken på djuret till de färdigkapade träbitarna i respektive förvaringslåda.

Klipp ut ritningen och använd den som mall för att överföra formen till träbiten. Ayla sågar ut grundformen på bandsågen.

 

Arbete

För att forma om den kantiga och grovt utsågade formen ska eleverna använda rasp och fil. Innan arbetet med att putsa ytan har vi en gemensam genomgång av de olika grovlekar på slippapper som finns i salen, vi övar gemensamt på olika tekniker och jämför resultaten mellan slippapperna.

Eleverna slipar sen sitt djur med P60, P150 och till sist P240 slippapper. Lägg mycket pokus på att forma och putsa hela den tredimensionella ytan.

Öva på att borra med pelarborrmaskinen efter en gemensam säkerhetsgenomgång. Alla elever ska provborra minst 3 hål i en provbit under ledning av lärare innan de får borra i sitt djur. Provborrning kan ske löpande under arbetet med att forma djuret för att undvika kö och väntetid vid pelarborrmaskinen.

Borra med 4mm borr där hjulparen ska placeras. Om eleven inte vill att djuret ska rulla på hjul finns alternativet att bygga en fristående rullbräda med hjul på vilken djuret kan så och rulla eller borra hål för ögon, svans eller öron. Syftet med övningen är inte att djuret måste få hjul utan att kombinera kunskapen att borra med att skapa en produkt som innehåller hål.

Använd 4mm rundstav och färdiga trähjul, sammanfoga med trälim. Hjulen finns med olika diameter.

 

Innan de målar har vi en gemensam genomgång av rutinerna i målarrummet samt de olika färgerna som finns att tillgå.

Vid målningen ska eleverna fokusera på att måla detaljer hellre än att täcka hela ytan i en enda färg. Det går bra att grundmåla figuren för att sen måla på detaljer. Inspirera eleverna genom att visa kurbits och krusmålning, traditionella tekniker.

 

Gemensamt i gruppen reflekterar vi muntligt över arbetet och det estetiska uttrycket.

Arbetena dokumenteras i bilder och redovisningen sker inför gruppen.

 

 

(bilder kommer)

 

 

 

Kopplingar till Läroplanen:

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

Centralt innehåll

I årskurs 4–6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Slöjden i samhället

 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.