Sy Byxor

När, under vilka veckor? P1, P2

Ansvarig: Åsa Gustafsson

Vad ska vi göra?

 • Hur mäter man när man ska bestämma storlek?
 • Varför ser mönster ut som de gör?
 • Hur syr man ett par byxor?
 • Hur följer man efter arbetsbeskrivning?
 • Hur behandlar och använder vi kläder idag?
 • Vilka normer har vi kring kläder?
 • Vem har sytt dina kläder?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att repetera symaskinen, hur mönsterdelar ser ut och hur de sitter ihop till ett plagg. Vi kommer fokusera på att sy byxor; shorts eller långa mysbyxor. I början av arbetsprocessen formuleras en idébeskriving i din dokumentation där du planerar ditt arbete. Mallen hittar du i google classroom.

Vi dokumenterar även arbetet under processen i våra ipads i både text och bild. Du skriver och lägger in bilder i dokumentet efter varje lektion, men också en avslutande reflektion vid arbetets slut.

Bedömning sker av både förarbetet, den praktiska framställningen- byxan och avslutande dokumentationen.

Sista lektionstillfället redovisar vi för klasskamraterna. Samt ser film om en person som syr byxor till Sverige.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

1. Ta mått och bestäm tyg, färg och storlek. Skriv svar på de första frågorna i din dokumentation i google Classroom.

2. Klipp ut tygdelar. Följ sömnadsbeskrivningen i google classroom

3. Följ sömnadsbeskrivningen i google classroom

4. Följ sömnadsbeskrivningen i google classroom

5. Följ sömnadsbeskrivningen i google classroom

6. Följ sömnadsbeskrivningen i google classroom

7. Följ sömnadsbeskrivningen i google classroom – bli klar samt lämna in färdiga byxor för bedömning

8. Redovisning, arbete med dokumentation som lämnas in, samt diskussion om klädindustrin.

Byxorna får följa med hem.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Kommer snart.

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Att kunna sy sina egna kläder är viktig både för den enskilda individen för att få kläder som hen själv vill ha dem , men också ur ett miljöperspektiv då det färre steg i produktionsledet. Du kan dessutom sy om gamla kläder istället för att slänga. Mode, trender och normer berör oss alla dagligen.

Att sy efter mönster handlar också mycket om problemlösning, att tänka i flera steg och i fler dimensioner.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Förankring i kursplanens syfte

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 •  kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 •  kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 •  kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 •  kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Våra internationella relationer och det globala perspektivet är en naturlig del av vår verksamhet