Tälja

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt

När: v.35-v.38

Vad?

Tälja med täljkniv

Hur?

I färskt och torrt material samt morötter

Varför?

Öva finmotoriken och träna på olika tekniker för att hantera handverktyg och skärande verktyg.

 

Planering

v.35 knivens delar och säkerhet, tälja i färskt trä

 

v.36 olika träslag, fortsätt tälja i färskt trä

 

v.37 tälja i torrt trä och olika handgrepp

 

v.38 tälja i morötter

 

v.39 nytt projekt – Spel     se separat Lpp

 

Utvärdering

 Utvärdering sker på olika sätt vid olika tillfällen. Exempel på utvärdering kan vara “2 stars and 1 wish”, exit ticket och att skriva i en loggbok.

 

Loggbok:

 

Vilka verktyg har jag arbetat med och varför?

 

Vad ska jag fortsätta med nästa lektion?

 

Hur har jag arbetat på lektionen? (mycket, lite, fokuserat, slarvigt, noggrant) 

 

En känsla jag känt under lektionen

 

En tanke jag tänkt under lektionen

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Övergripande mål från LGR11 2.2

Centralt innehåll från kursplanen

Förankring i kursplanens syfte

 

Utvärdering och dokumentation