Tittskåp Lemshaga

Ansvarig lärare: Ayla Lind

Vad?

Tittskåp med inredning och bakgrund inspirerat av en plats på Lemshaga.

 

Hur?

Med handverktyg ska vi bygga en rektangel av trä som sen får en bakgrund och inreds enligt ett tema.

 

Verktyg som eleverna kommer använda är bland annat linjal, anslagsvinkel/vinkelhake, olika typer av sågar, slipapper, skruvdragare och skruvmejsel.

Vi kommer öva på att följa instruktioner som ges muntligt, skriftligt, med bilder, via film och förevisningar live i salen.

Arbetet kommer utvärderas löpande och i slutet av arbetsuppgiften. Både i tal, skrift och bild. 

Varför?

Merparten av de verktyg vi använder och de arbetsmoment vi går igenom är vanligt förekommande i många hem och grunden för mycket slöjd och skapande i trä.

 

Planering

v.35 Besök i hemklassrummet av slöjdläraren samt genomgång av salen. Besöka vindskyddet och skogen för att prata om var materialet kommer ifrån.

rutiner, säkerhet, introduktion, presentation

 

Lektion 1 Utforska några verktyg och maskiner i salen

Repetition av säkerhetsrutiner och brandrutiner

Stationsarbete för att prova på att kapsåga med fogsvans, spika i och dra ut spik med hammare samt borra hål med skruvdragare.

Begrepp som hör till lektionens arbete är bla:

  • hammare
  • spik
  • skruvdragare
  • borr
  • fogsvans
  • tving

 

Lektion 2 Utforska några verktyg och maskiner i salen

Slippapper, genomgång och användning. Rondellslipmaskinen, säkerhet och användningsområden. Kontursåg och lövsåg.

Slippapper, P60, P120, P240, slipkloss

 

Lektion 3 Påbörja tittskåp

Läsa instruktioner och påbörja arbetet med att bygga en rektangel av tilldelat grundmaterial i trä.

Skriftliga instruktioner, bilder i instruktioner, modeling, linjal, anslagsvinkel/ vinkelhake, vinkelrät linje, tving, sågtekniker

 

 

 

v.38 Hur man märker ut för att borra och hur en skruvdragare med borr fungerar. Fortsätt enligt instruktionen. Eget arbete.

Ritsmått, borr, millimeter, diameter, skruvdragare, skruvmejsel, skruv, skruva

 

v.39-43 Fortsätt enligt instruktionen. Eget arbete.

 

 

Utvärdering

 

Vid vissa lektioner förs korta anteckningar i en loggbok utifrån följande frågeställningar:

 

Vilka verktyg har jag arbetat med och varför?

 

Vad ska jag fortsätta med nästa lektion?

 

Hur har jag arbetat på lektionen? (mycket, lite, fokuserat, slarvigt, noggrant) 

 

En känsla jag känt under lektionen

 

En tanke jag tänkt under lektionen

 

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Övergripande mål från LGR11 2.2

Centralt innehåll från kursplanen

Förankring i kursplanens syfte

 

Utvärdering och dokumentation