tre tekniker

Ansvarig lärare: Ayla Lind

VT 2021

 

Temat för terminen är att möta tre nya tekniker och material. Dessa tekniker kommer ni att få testa på så att ni i slutet av perioden, eller i åk9 kan välja att fördjupa er i något av arbetsområdena. Ni kommer att möta två typer av metaller som bearbetas och formas på olika sätt samt en fördjupad kunskap att skära i trä.

Teman:

Slå på plåt – driva en metallskål i aluminium

Skära detaljer – karvsnitt, bildhuggeri och snideri i lind

Smälta tenn – gjuta och forma figurer av tenn

 

Upplägget kan komma att variera beroende på hur mycket distansundervisning vi måste ha. Grundstrukturen under första halvan av terminen är att ni arbetar teoretiskt med materialkunskaper och instruktionsfilmer om teknikerna hemma varannan vecka. På plats i skolan, varannan vecka, lägger vi tid på att praktiskt pröva och bearbeta materialen. Fokus är inte på att få fram tre färdiga produkter, fokus är att ha testat på dessa tre tekniker och få en grundförståelse för arbetsmetoderna kopplade till varje teknik.

 

1.  Slå på plåt – Driva en metallskål

1-2 praktiska lektioner där ni kommer att öva på att rita cirklar med olika tekniker, klippa och fila plåt samt slipa med våtslippapper. Efter det kommer vi att driva plåten med kulhammare i en skålform samt planera utsidan med planeringshammare och faff.

https://feber.se/video/hur-man-ritar-en-perfekt-cirkel/311599/

 

Teori: se classroom

filmer och videoklipp kopplade till arbetet är:

https://urplay.se/program/171093-materialens-skonhet-metall

https://www.youtube.com/watch?v=57FZJs1vufc

 

2. Skära detaljer – Karvsnitt, bildhuggeri och snideri

1-2 praktiska lektioner

 

3. Smälta tenn – gjuta och forma figurer av tenn

1-2 praktiska lektioner