Demokrati – valet

Ansvarig/Ansvariga: Fredrik Pettersson
När, under vilka veckor? v 35 – v 42

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

– Vem bestämmer över mig?
– Vem bestämmer över Sverige?
– Vad är demokrati?
– Hur går valet till Riksdagen till?
– Varför finns det olika partier?
– Vad vill partierna när det gäller betyg i skolan?
– Hur är det att leva i en demokrati?
– Hur är det att leva i en diktatur?
– Vilka skillnader är det att leva i demokrati och diktatur?
– Hur såg kampen för demokrati ut i Sverige?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Från Lgr 11:

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Konkret i Jupiter:
=> ex Förklara orsaker till varför man har val, varför man bör rösta, varför partier samarbetar, varför vi har demokrati (kampen vi haft)

=> ex Utveckla förståelse för begreppen och jämföra t ex val i diktatur med val i demokrati. Jämföra olika partiers tankar om betyg i skolan.
=> ex Konsekvenser av att inte få rösta eller inte rösta. Konsekvenser av att vara politiker i en diktatur. 
=> använda olika perspektiv när man talar om diktatur ex diktatorns, politiker eller folkets perspektiv.

 

Centralt innehåll:

Samhällskunskap:

*gr 11: Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven. 
Konkret för Jupiter:

 • Förklara hur man röstar i Riksdagsvalet (vallokal, valsedel, valskärm)
 • Beskriva hur ofta valet sker och vilka som får rösta.
 • Vad som menas med allmän och lika rösträtt.
 • Berätta vilka partier som sitter i Riksdagen, vilka som ofta jobbar/röstar i hop och vad de tänker i frågan om betyg i skolan.
 • Förklara vilka uppgifter Riksdagen har och hur många som är med och bestämmer.
 •  Förklara hur våra val vart 4.e år bidrar till att Sverige är en demokrati.
 • Använd olika perspektiv och förklara hur det är att leva i diktatur (politiker, folket, diktatorn)
 • Använd olika perspektiv och förklara hur det är att leva i demokrati (politiker, folket, kvinnor)
 •  Visa på skillnader och likheter mellan en diktatur och en demokrati.
 • Förklara någon av regeringens uppgifter ex förslag, genomföra beslut
 • Förklara några av kommunens uppgifter ex skola, äldreomsorg, fritidsaktiviteter, gator.

Pluskunskaper

 • Förklara vad som menas med representativ demokrati.
 • Förklara hur alla som bor i Sverige är med och betalar skatt.
 • Förklara hur Riksdagen utser en regering.
 • Förklara hur de som bestämmer över dig är påverkade av någon/något som bestämmer över dem. (ex du-förälder-riksdagspolitiker)
 • Förklara hur det märks i skolan att vi har demokrati i skolan.
 
Historia
Från Lgr 11:
Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
Konkret i Jupiter:
 • Berätta om orsaker till hungerupproret 1917 och konsekvenser (förändringar) det ledde till 1921 (allmän och lika rösträtt) (folkets perspektiv)
 • Berätta om arbetares kamp för bättre villkor (Ådalen 1931) (arbetares perspektiv)
 • Berätta vad kvinnor kämpade för (1970-tal) och fortfarande kämpar för idag. (kvinnornas perspektiv)
 • Förklara hur lagen om barnaga 1979 påverkade barnens situation (barnens perspektiv)
 
Pluskunskaper:
 • Förklara skillnad mellan Ryssland 1917 och Sverige 1917.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen


Ladda ner dokumentet "Valet 2014 matris Jupiterb.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar med oss själva för att se vem som påverkar/styr oss. Sedan riktar vi blickarna utåt för att se vem som styr över Sverige. Här kommer vi komma in på partier, valet och vad demokrati är.
Vi tittar på film som sätter valet, demokrati, diktatur, Riksdag, Regering i fokus. 

Länk till film (klicka)

Hur valet går till kan man läsa i denna lättlästa text:
Ladda ner dokumentet "Valet lättläst.pdf"
Vi bjuder in elever från åk 8 för att höra dem berätta om olika partiers syn på bland annat betyg.
Filmserien hjälper oss att hitta olika perspektiv när vi studerar hur det är att leva i diktatur. Detta använder vi oss av för att bättre förstå vad det innebär att leva i vår demokrati.
Kampen för demokrati får vi också en bättre förståelse för med filmerna. Här ser vi att det varit en kamp som krävt liv och att orsaken till kamp var fattigdom och orättvisor.
Tankekartor:
Ladda ner dokumentet "Demokrati.pdf"
Ladda ner dokumentet "Diktatur.pdf"
Ladda ner dokumentet "Sveriges KAMP för demokrati.pdf"
Vi avslutar med att förbereda ett besök hos experter på politik i kommunen för att få en bättre bild av vad den gör.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer jobba med reflektionsbok där man får fundera över frågorna till området. Vi har diskussioner där man också får chansen att visa sin förståelse.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.35: Vem styr över mig?

v.36: Vem styr över Sverige? Riksdagen, regeringen, statsministern
v.37: Hur går valet till? Vilka partier finns och varför?
v.38: Vad gör regeringen?Vad är demokrati? Vad händer om man inte har demokrati? läxa = reflektionsbok
v.39: Jämförelse mellan diktatur och demokrati
v.40: Jämförelse mellan diktatur och demokrati
v.41: Sveriges kamps för demokrati
v.42: Vi förbereder kommunbesök + jobbar med kamratrespons för att lära oss hur man skriver bättre svar i so.

v.43: Summering och redovisning av vad man kan.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Vi bjuder in åk 8 för att dela med sig av sina kunskaper om partierna.

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet:

Vi skapar förståelse för det som just nu sker runt valet till Riksdagen. Vi bygger denna kunskap tillsammans med kunskaper om demokrati och diktatur. Vi använder samtidigt det som sker i Hong Kong som ett verkligt exempel på hur kampen för demokrati kan se ut i världen.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

• Har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

Konkret med Jupiter:
* Vi bygger förståelse för valet och hur detta är en central del i de mänskliga rättigheterna.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Konkret med Jupiter:
=> Det vi gör har en direkt koppling till det som sker runt skolan och vi bjuder in elever som delar med sig av sina kunskaper och då får Jupiter chansen att ställa frågor.
=> En grupp elever kommer få möta politiker för att få en bättre bild av vad det innebär att jobba med detta och vad kommunen är.