GE – Mot en hållbar värld

Lokal pedagogisk planering
Ämne: Geografi
Årskurs: 9
Ansvarig: Fredrik Pettersson
När: v.5-v.11
Varför?
Nu ska vi ta fram vår tidgare kunskaper i Geografi och kombinera dessa med kunskaper från NO:n för att studera några av de utmaningar vi står inför idag. Fokus kommer ligga på klimatförändringarnas påverkan på vårt samhälle. I detta kommer vi också studera hur krig påverkar ett land och vi kommer ha Ukraina som ett studieobjekt. Utifrån utmaningarna behöver vi sätta fokus på de lösningar som finns och hur dessa kopplas till en hållbar utveckling.
Material:
Keynote från lektioner (kommer)
Inspelning Lpp-genomgång
Vad:
=> Hur kan man mäta länders rikedom och hur påverkar ett lands olika sektorer? (BNP, HDI, sektorer)
HDI-karta:
HDI-statistik: + karta
=> Vad behöver ett land för infrastruktur och transporter för att sektorerna ska fungera?
=> Vilka konsekvenser kan klimatförändringar och krig ha på infrastruktur och transporter?
Transport & infrastruktur:
Klimatförändringar:
=> Vad menas med klimatförändringar och sårbarhet?
=> Vad kan länder göra för att minska sårbarheten pga klimatförändringar & krig? (MSB, stadsplanering, krisberedskap)
Ny stadsplanering:
=> Vad menas med hållbar utveckling och vad är tankarna bakom FNs agenda 2030? (Social, ekonomisk och miljömässig,
=> Vad är utmaningarna för dagens städer för att minska sina ekologiska fotavtryck samt vad är lösningar? (urbanisering, slumområden, avfall, luftföroreningar, transportlösningar, planerar hållbart)
Hållbarhet & Globala mål:
Hållbara städer:
Klimathot & extremväder
=> Vad är naturliga orsaker till olika klimat?
=> Vad är de viktigaste energislagen och hur kan påverkar dessa klimatförändringarna? (Förnyelsebar/icke förnyelsebar, kapital energi/flödesenergi, fossila bränslen/biobränslen, )
=> Vad påverkar vilka typer av energikällor länder har/väljer att ha och hur påverkar dessa val ländernas sektorer?
NE:
Klimat: Orsaker naturliga + växthuseffekten https://laromedel.ne.se/material/reader/910/25745
Energikällor i Sverige – diagram
Vind:
Vatten:
Sol:
Energistatistik: