Hållbar utveckling

Ansvarig/Ansvariga: Patrik Bohjort
När, under vilka veckor? 16 – 22

 

Vad?

Hållbar utveckling och vatten

Frågeställning (och följdfrågor):

Hur kan vi koppla ihop hållbar utveckling och tillgången på vatten?
Hur ser fördelningen av resurser ut på jorden?
Hur påverkas människan och hur påverkar människan tillgången av vatten?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Förmågan att resonera kring och om hållbar utveckling.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Intressekonflikter och naturresurser, ex vatten, mark. => Vilka konflikter finns kring dessa områden, främst vatten?
  • Förnybara energitillgångar ex sol, vind och alternativa drivmedel => Hur ser fördelningen av resurser ut och kan man koppla dessa till konflikter om resurser?
  • Förekomsten och orsaken till fattigdom och ohälsa i världen => Sambandet mellan resurser är fördelade och fattigdom, ohälsa och tillgång på vatten.
  • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser => Var finns fattigdom och vad är orsakerna? Hur är tillgången på vatten?


Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Förklara orsaker, samband och beskriv mönster

1. Till befolknings-fördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

geografiska mönster av handel och kommunikation

Till klimatförändringar

Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser

1. Av befolknings-fördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

geografiska mönster av handel och kommunikation

Av klimatförändringar

Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om konsekvenser.
Perspektiv Kan utgå från några givna perspektiv. Kan utgå från flera givnaperspektiv. Kan utgå från flera givna och dolda perspektiv.
Förslag/slutsats/kärna

Värdera lösningar för hållbar utveckling på: Ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor

Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.


Hur?

Hur ska vi arbeta?


Länkar:

http://www.ansvarsveckan.fi/2007/de-nya-krigen/krig-om-de-fattigas-rikedomar/

http://www.dn.se/nyheter/varlden/varldens-utmaningar-under-tiotalet-konflikterna/


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?Tidsplan, när ska vi göra vad?:

V16 – Hållbar utveckling, vad är det? Hur får vi in vatten i detta? Vattendetektiven.

V17 – Vatten som konfliktskapare – Varför??, Resurser
V.18 – Fattigdom, Vatten
V.19 – Sjukdomar
V.20 – Nationella prov