Spår av forntid

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie Moberg och Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? 42-51

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vilka olika dagar har vi?

Varför har våra dagar fått dess namn?

Vad gör du på de olika dagarna under veckan?

Övergripande mål från LGR11 2.2
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
Förankring i kursplanens syfte
  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

 

Centralt innehåll från kursplanen
  • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer tillsammans reflektera och diskutera utifrån våra frågeställningar.

Vi kommer titta på serien Gudar och badkar som tar upp de olika veckodagarna utifrån gudar och myter från förr.

Vi skriver och reflekterar kring nu och då.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom diskussioner där eleven fått möjlighet att uttrycka sina tankar.

Egen reflektion i deras bok “VI i världen”

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
  1. 42

Vi talar om veckans dagar. Vad tror ni har gett dem sina namn?

 

Vi säger dem högt.

 

Vi tittar på måndag Gudar och badkar

Vi skriver i vår bok “Vi i världen”

Vi ritar en bild

Skriver rubriken Måndag

Vad som gett det sitt namn.

Skriv något du gör på måndagar.

 

v.45

Vi fortsätter titta på Gudar och badkar, tisdag

Vi skriver i vår bok “Vi i världen”

Vi ritar en bild

Skriver rubriken Tisdag

Vad som gett det sitt namn.

Skriv något du gör på Tisdagar.

 

v.46

Vi fortsätter titta på Gudar och badkar, onsdag

Vi skriver i vår bok “Vi i världen”

Vi ritar en bild

Skriver rubriken Onsdag

Vad som gett det sitt namn.

Skriv något du gör på onsdagar.

 

v.47

Vi fortsätter titta på Gudar och badkar, torsdag

Vi skriver i vår bok “Vi i världen”

Vi ritar en bild

Skriver rubriken Torsdag

Vad som gett det sitt namn.

Skriv något du gör på torsdagar.

 

v.48

Vi fortsätter titta på Gudar och badkar, fredag

Vi skriver i vår bok “Vi i världen”

Vi ritar en bild

Skriver rubriken fredag

Vad som gett det sitt namn.

Skriv något du gör på fredag.

 

v.49

Vi fortsätter titta på Gudar och badkar, lördag

Vi skriver i vår bok “Vi i världen”

Vi ritar en bild

Skriver rubriken lördag

Vad som gett det sitt namn.

Skriv något du gör på lördag.

 

v.50

Vi fortsätter titta på Gudar och badkar, söndag

Vi skriver i vår bok “Vi i världen”

Vi ritar en bild

Skriver rubriken söndag

Vad som gett det sitt namn.

Skriv något du gör på söndag.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi letar spår av forntiden och den nordiska mytologin

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vårt ursprung och historia är något som fascinerar oss och vi vill med detta tema låta eleverna arbeta mot en förståelse av hur vår utveckling sett ut genom tiden. Vi vill att de ska upptäcka spåren som finns kvar genom språkliga uttryck.

När vi arbetar med ämnen som intresserar eleverna blir arbetet meningsfullt och skapar engagemang. Genom att använda oss av tv-program från Ur tar vi oss an ämnet genom ett media som eleverna är vana vid.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.