Den magiska kulan

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson och Daniel Ekmark

När, under vilka veckor? HT-19 – VT-20

 

Vad? 

Frågeställning och följdfrågor

 • Vilka bokstäver kan vi? Hur låter de? 
 • Hur kan vi lära oss alfabetet flytande? 
 • Vilka är vokaler och vilka är konsonanter? Vad har de för egenskaper?
 • Hur kan vi lära oss skriva så det blir läsligt?
 • Hur kan vi lära oss att bli goda läsare?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

 

Kunskapskrav för år 1

 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. 
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. 
 • Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
 •  I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

 

Hur? 

Vi leker lekar och sjunger sånger.

Vi tar del av varandras tankar i samlingar.

Vi kopplar bokstävernas ljud till hur orden låter.

Vi skriver och lyssnar på det vi skriver, koppla bokstäver och ljud, på våra Ipads

Vi tittar på Livet i Bokstavslandet från ur.se och kopplar dem till det vi läser och utforskar.

Vi kopplar bokstäverna från Bokstavslandet till samma bokstäverna i Arbetsboken som ”Den magiska kulan”.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionerna, vid samlingar samt vid grupparbeten och enskilt arbete.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad? (De olika kapitlen) 

 1. Hej! Jag heter Asta.
 • ordbilderna: hej, jag
 • mening
 • stor bokstav
 • Punkt och utropstecken
 1. Monstret Olle
 • Oo
 • Hör du o?
 • Var hör du o?
 • Ordbild: och
 • Läsriktning och rimord
 1. Momman
 • Mm
 • Ordbild: ser
 • Hur många ljud hör du?
 1. Den magiska kulan
 • Aa
 • Ordbild: är, var
 • Fråga ?
 1. Skolan
 • Ss
 • Ordbild: en, ett
 1. Ruta på rasten
 • Rr
 • Ordbild: här, det
 • Vilket är ordet? (omkastade bokstäver)

 

 1. Fotboll ska vara kul
 • Ll
 • Ordbild: vi
 • En, -en, ett, -et (substantiv – obestämd och bestämd form)

 

 1. Efter matchen
 • Ee
 • Ordbild: du, den

 

 1. ABC-klubben
 • Nn
 • Ordbild: har
 • kommatecken ,
 • Stor bokstav i början på namn

 

 1. Ristin ir slit
 • Ii
 • Ordbild: kan, inte

 

 1. Retstickan och skattkartan
 • Tt
 • Ordbild: han, hon

 

 1. Valles verkstad
 • Vv
 • Ordbild: ja, nej, en

 

 1. Kladden och sladden
 • Dd
 • -et
 • Mellanrum mellan orden

 

 1. Skräckens näste
 • Ää
 • -är
 • Bygga ord av givna bokstäver

 

 1. Hur kunde du?
 • Kk
 • Konsonantkluster: sk, kr, kl

 

 1. Det blå tåget
 • Åå
 • Rimord

 

 1. Prata ut
 • Uu

 

 1. Häxan i hemska huset
 • Hh
 • Namn på kroppsdelar
 • Sammansatta ord

 

 1. Prinsen och sanningens spegel
 • Pp
 • Ordbild: mig, dig, sig
 • Konsonantkluster: pl-, pr-, sp-

 

 1. Är ödehuset öde?
 • Öö
 • Vikten av prickarna över bokstaven ö
 • Pluralformer: -er, -or, -ar

 

 1. Föräldramöte
 • Ff
 • sant och falskt (betydelse)

 

 1. Tyvärr, tyvärr
 • Yy
 • Verb

 

 1. Speglingar
 • Gg
 • Kategorisering – motivering
 • Röd tråd i händelseförlopp
 • Konsonantkluster: gr-, gl-

 

 1. Klass 1B, bästa klassen
 • Bb
 • Motsatsord
 • Sammansatta ord

 

 1. Jag vägrar!
 • Jj
 • Göra om meningar till frågor
 • Olika sätt att skriva j-ljudet

 

 1. Succéshowen
 • Cc
 • C låter som Ss eller Kk
 • Xx
 • X låter som ks
 • Ww
 • Kunna läsa enkla meningar med Ww

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Vi vill skapa en tillåtande miljö där alla vågar uttrycka sig på engelska. Vi samtalar tillsammans och i par för att alla elever ska få möjlighet att få talutrymme. Vi skapar en miljö där alla känner sig välkomna att samtala i gruppen.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet sker kontinuerligt tillsammans med eleverna.