Faktatext om ett djur i Östersjön

När?

Vecka 13-16

Frågeställningar

  • Vad är syftet med en faktatext?
  • Vad är typiskt för en faktatext?
  • Vad är viktigt att tänka på när du håller en muntlig presentation?

Syfte

Arbetet syftar till att utveckla förmågan att:

•formulera och kommunicera i tal och skrift

•läsa och analysera texter för olika syften

•anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

•urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll

•Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, och bild samspelar.

•Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

•Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

 

Hur ska vi arbeta?

Vecka 13: Allt arbete sker i klassrummet No/teknik på Google classroom. Du tar reda på fakta och planerar din faktatext i presentationen ”Planera och bearbeta faktatext”.

 

NO/teknik Jupiter Röd: https://classroom.google.com/w/NTYxNDY0MjQwNzJa/t/all

No/teknik Jupiter Grön: https://classroom.google.com/w/Mzc5MDg4NTM5NjZa/t/all

 

Vecka 14: Allt arbete sker i klassrummet No/teknik på Google classroom. Vi undersöker tillsammans en faktatext om Lodjuret. Sedan skriver du din egen faktatext i mallen ”Min faktatext”.

NO/teknik Jupiter Röd: https://classroom.google.com/w/NTYxNDY0MjQwNzJa/t/all

No/teknik Jupiter Grön: https://classroom.google.com/w/Mzc5MDg4NTM5NjZa/t/all

 

Vecka 16: Allt arbete sker i klassrummet Svenska Jupiter på Google classroom. Du förbereder en muntlig presentation om ditt djur och presenterar för klassen.

Svenska Jupiter Röd: https://classroom.google.com/w/Mzg2NjYyOTI3ODla/t/all

Svenska Jupiter Grön: https://classroom.google.com/w/Mzg2NzAzODkxMTha/t/all

 

 

Bedömning

Faktatexten och den muntliga presentation kommer bedömas utifrån kunskapskraven i matrisen.

 

I den skriftliga uppgiften bedöms:

 

  • Hur tydligt innehållet är
  • Hur välfungerande textens struktur är
  • Textens språkliga variation

I den muntlig redogörelsen bedöms:

 

  • Hur fungerande inledning, innehåll och avslutning är
  • Hur väl redogörelsen anpassas till syfte och mottagare
  • Röstläge, kroppsspråk och ögonkontakt