Svenska vecka 12-14

Vecka 12-14 arbetar vi ämnesövergripande med att skriva faktatext i sv/no. Alla instruktioner och uppgifter finns i Google Classroom.

Jupiter Röd arbetar i NO/teknik Jupiter Röd: https://classroom.google.com/u/0/w/NTYxNDY0MjQwNzJa/t/all

Jupiter Grön arbetar i NO/teknik Jupiter Grön: https://classroom.google.com/u/0/w/Mzc5MDg4NTM5NjZa/t/all