Fått spelet? (Hur du skriver ett referat)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.45-

Vad?

Vad är ett referat och hur skriver man det?

Klagar dina föräldrar på att du sitter för länge framför datorn? Oroar de sig för att du glömmer att äta, stänger in dig på rummet och spelar hela nätterna?

Det här arbetsområdet handlar om hur du ska göra när du skriver ett referat. Vi börjar med att läsa en artikel om spelberoende. Sedan övar vi på att skriva ett referat. Först skriver vi ett referat tillsammans. Sedan ska du ta med en artikel hemifrån och skriva ett referat på egen hand. Vi skriver allt i skolan, så det är ingen läxa.

Du hittar texter, filmer och anteckningar från lektionerna nedan.

Frågeställning och följdfrågor

Vad är syftet med ett referat?

Vad ska det stå i inledningen?

Vad är referatmarkeringar?

Vad är citat från ursprungstexten?

Vilka tidsformer använder man i ett referat?

Hur mycket kortare ungefär ska ett referat vara jämfört med ursprungstexten?

Vad betyder genretypiska drag?

Hur ska språket vara i ett referat?

När och var ska man ange källan?

Vad är en ingress och vad är brödtext? (Något man kan äta?)

 

Övergripande mål från LGR11 2.2
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
1.Vi ska tillsammans läsa en insändare från tidningen Glöd. Vi ser även några kortfilmer som visar hur man gör ett referat.
2.Vi kommer försöka se vad som är genretypiska drag för ett referat. Vi tränar på referatmarkörer.
3. Gemensamt skriver vi ett referat.
4. Sedan kommer du själv att skriva ett referat.

 

Här är uppgifterna som vi arbetade med under lektionen, klicka på länkarna så får du upp sidorna.

sladan-kopi16110810450

sladan-kopi16110811260

Filmen vi såg tillsammans:

Gör så här:

 1. Läs texten
 2. Stryk under nyckelord
 3. Skriv en sammanfattning med hjälp av nyckelorden
 4. Sätt in referatmarkörer
 5. Skriv inledningen, se till att du gör en tydlig källhänvisning
 6. Läs igenom, låter det ok?
img_0418
Vimg_0460
img_0457
img_0458

img_0454

EXEMPEL PÅ REFERATMARKÖRER

Författaren/Skribenten…

 • frågar sig om
 • tycker
 • understryker
 • påpekar
 • anser
 • påstår
 • hävdar
 • belyser
 • förklarar
 • förnekar
 • diskuterar
 • visar
 • skriver
 • konstaterar
 • insisterar
 • gör gällande
 • lyfter fram
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

På onsdag v.46 ska du skriva ett eget referat. Du väljer själv en artikel. Artikeln ska du ta med dig hemifrån. Det kan vara en tidningsartikel eller en artikel från nätet.

Jag bedömer om du kan göra korrekta källhänvisningar, om du kan använda referatmarkörer och om du självständigt kan sammanfatta det viktigaste i din artikel.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varför?’

Varför är det bra att kunna skriva ett referat? Vad ska man ha det till?

Det är bra att kunna sammanfatta det viktigaste i en text. I SO och NO tillexempel behöver man kunna sammanfatta det viktigaste och man behöver veta vem som har sagt vad.

När det gäller källor behöver man kunna bedöma om det är en tillförlitlig källa och om källan är aktuell.

 

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lär tillsammans och vi lär av varandra.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.