Hur skriver man ett reportage?

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.17-20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur gör man en intervju?

Hur samlar man dokumentation?

Hur arbetar en journalist?

Hur skriver man ett reportage?

Vilka genretypiska drag har ett reportage?

Övergripande mål från LGR11 2.2
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Vilka förmågor som bedöms ser du på Schoolsoft, i uppgiften.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under er prao gör du en intervju och samlar dokumentation.

I skolan läser vi ett reportage och diskuterar gemensamt genretypiska drag.

I skolan övar ni på att intervjua och att bli intervjuad.

I skolan skriver du ett reportage.

Jag går igenom olika typer av reportage, tillsammans tittar vi på genretypiska drag, rubriker som väcker intresse, faktarutor, ingresser och andra typiska drag som finns med i ett reportage.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Ni får sex lektioner på er att skriva ert eget reportage.

Därefter får ni två lektioner på er att läsa och ge respons till två klasskompisars reportage.

Till sist får ni ytterligare 1-2 lektioner på er att utveckla era texter innan ni lämnar in dem till mig.

Texten ska vara klar den 20 maj.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 17 intervju och insamling av dokumentation. Här ligger frågorna:Praouppgift-Reportage

SLadan-kopi17050314390

v. 18 skriva

v.19 Skriva, respons och utveckla. Den 16 maj ska texten lämnas in i Google Classroom. Senare inlämning påverkar bedömningen.

v. 20 Utveckla och lämna in.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.