Krönika och dikt

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell


När v.40-42

Vad?
Du ska lära dig genretypiska drag för krönika och dikt.
Du ska analysera en krönika.
Du ska skriva en egen krönika och en dikt på samma tema/ämne.

Frågeställning och följdfrågor:
Var hittar man krönikor och dikter?
Hur skriver man en krönika eller en dikt?


Skrivmall, Krönika

Krönika, skrivmall ht-20

Bedömninsmatris, Krönika och dikt (bedöms från projektets början till slut)Hur ska vi arbeta?

Vi tittar på en film på NE om krönika och dikt.

Vi läser och analyserar krönikor.

Du följer en skrivmall och skriver en egen krönika och en egen dikt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Du deltar i undervisningen genom samtal, frågor och diskussioner.
 • Du ska skriva en krönika och en dikt.

  Förankring i kursplanens syfte
  Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

  Centralt innehåll från kursplanen
  Läsa och skriva
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Berättande texter och sakprosatexter
  Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen