Nationella minoriteter

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Åsa Grath

 

När, under vilka veckor?

v.35-37

 

Vad? 

Frågeställning och följdfrågor

 • Vilka är våra Nationella minoriteter och hur är deras ställning i samhället? 
 • Vad menas med begreppet “urbefolkning” och vilka är det? 
 • Vilka rättigheter har våra nationella minoriteter? 
 • Hur avspeglas de nationella minoriteternas språk i svenskan? 
 • Hur är det att vara barn och tillhöra en minoritetsgrupp i Sverige? 

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och söka information från olika källor och värdera dessa.

 

 

Centralt innehåll från kursplanen

 • Språkbruk i Sverige och Norden.
 • Vilka de nationella minoritetsspråken är. Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige.
 • De nationella minoriteternas rättigheter.

 

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

 

 

 

Hur?

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att undersöka, diskutera, värdera, analysera, söka information och därmed söka förståelse för de begrepp och kunskaper vi ska införskaffa. 

Vi kommer bland annat att titta på film, ha föreläsningar,  men också söka information och genomföra en gruppuppgift som även ska redovisas. I slutet kommer vi att ha ett mindre förhör/prov. 

 

 

Du kommer bedömas utifrån följande punkter:

 • Hur aktivt du deltar under genomgångar och samlingar
 • Hur du deltar och agerar vid gruppövningar
 • Hur du deltar, genomför och presenterar ett grupparbete som berör frågor kring de nationella minoriteterna.

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

De nationella minoriteterna har bott i Sverige under lång tid. De har en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och de är en viktig del av vår historia och vårt kulturarv som alla elever ska ha kunskap om. Det handlar om att visa det Sverige som alltid funnits, ett område med stor mångfald av språk och kulturer.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna