Nationella prov

Ansvarig: Maria Niläng
När, under vilka veckor? vecka 10, 12 & 13
Vad?
Nationella prov i svenska
Ladda ner dokumentet "NP Information till eleverna.pdf"
Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:
Se nedan (hur bedömningen ska ske)
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Vi förbereder oss genom att titta på gamla prov, göra delar av gamla prov, få lite tips på vad man ska tänka på, tittar på olika typer av texter som kan komma på skrivdelen, provar på att leda muntlig diskussion osv.
Provet är uppbyggt kring ett övergripande tema. Årets tema är “Som hund och katt”.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Nationella proven är i svenska uppdelat på tre delar: del A – prövar muntlig förmåga, del B- prövar läsförmågan och del C – prövar den skriftliga förmågan.
Del A: Delprovet är uppdelat på tre delar och eleverna bedöms utifrån tre aspekter: att presentera ett innehåll, att leda ett samtal samt att delta i diskussion. Utgångspunkten för presentationerna och samtalen är textutdrag från såväl skönlitteratur som sakprosa, men även andra typer av texter som till exempel en serie eller en filmsekvens kan förekomma.
Ladda ner dokumentet "Bedömningsmatris del A.pdf"
Del B: Texthäftet innehåller skönlitterära texter, sakprosatexter samt dikter och bilder, vilka alla berör det aktuella temat på olika sätt. Till texterna hör ca 20 frågor som eleverna ska besvara. Eleverna får texthäftet vid provtillfället. Delprovet genomförs individuellt och materialet är inte känt för eleverna före provdagen.
Del C: Eleverna får tre skrivuppgifter där de väljer en att genomföra. Uppgifterna anknyter på olika sätt till temat för provet och de är inte kända för eleverna före provdatum. Texthäftet kan eleverna använda som inspiration till sitt skrivande. Hantering av källor och citatteknik prövas endast i begränsad omfattning i delprovet.
Ladda ner dokumentet "Inför nationella proven.key"
Tidsplan, när ska vi göra vad?:
vecka 10: Vi förbereder oss bl.a. genom att titta på och jobba med gamla prov.
vecka 12, tisdag 17 mars kl. 8.20-12.00 del B (läsförståelsedelen)
torsdag 19 mars kl. 8.20-11.50 del C (skrivdelen)
vecka 13, måndag 23 mars del A (muntliga delen)
Varför?
Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan.
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.