Nordiska språk

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v 3- 11

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Borde alla tala svenska på samma sätt?
 • Vad är en dialekt?
 • Hur kan vi höra skillnad på dialekter?
 • Vilka knep kan vi ta till för att höra vart en dialekt kommer ifrån?
 • Hur kommer det sig att svenska, norska och danska är så lika varandra?
 • Vilka likheter och skillnader finns mellan svenskan, norskan och danskan?
 • Vilka är våra svenska minoritetsspråk och varför har vi dem?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kultur- arvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olik- heter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
Förankring i kursplanens syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Centralt innehåll från kursplanen

Berättande texter och sakprosatexter

• Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkbruk

 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
13 – Eleven kan ge exempel Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Föreläsningar. Både av Marie men också av gästföreläsare kring dialekter. Gruppuppgifter, lyssna på dialekter, titta på filmer.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning kommer att ske genom ett prov i slutet av arbetet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 3- NE -arvord + lånord.
V 4- Introduktion till dialekter, lyssna på olika dialekter.
V 5- Dialekter och typiska drag, vad är en dialekt och vad är ett språk.
V 6- Slang + stockholmsuttryck.
V 7- Gästföreläsare om göteborgskan och gotländskan, norska/danska.
V 8- Norska + danska, lära oss om dem och läsa texter på dessa två språk, minoritetsspråk
V 10- Minoritetsspråken, finska, romani chib, jiddisch, meänkieli/tornedalssvenska och samiska.
V 12- Prov

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom att arbeta med både dialekter i det svenska språket samt kring grannländers språk kommunicerar vi vårt projekt mot verkliga mottagare. Vi får mer förståelse och kunskaper om både variationer i det svenska språket som våra grannländers språk. Genom att arbeta med dialekter och varianter kring ett språk visar vi på varandras olikheter och glädjen med olikheter