Ordklasser

Ordklasser

När och hur?

v. 5-8 Genomgångar varvade med övningar i onlineboken (gleerupsportal) samt i olika gruppformationer.

Frågeställning och följdfrågor

  • Vad är substantiv, adjektiv, verb, adverb, pronomen, prepositioner, konjunktioner/subjunktioner, räkneord och interjektioner för något?
  • Finns det några knep att ta till för att ta reda på vilken ordklass ett ord tillhör?
  • Substantiv: Vad är ett konkret respektive ett abstrakt substantiv? Vad innebär genus, obestämd och bestämd form, singular och plural, grundform och genitiv?
  • Adjektiv: Hur kompareras adjektiv i svenskan?
  • Verb: Vad innebär termen tempus och vilka tempus har vi?
  • Pronomen: Vad innebär subjekts- och objektsform och hur kan man använda denna kunskap när man väljer mellan de/dem, han/honom?
  • För att kunna skilja mellan en konjunktion och en subjunktion måste man kunna skilja på huvudsats och bisats. Hur gör man det?

Övergripande mål från LGR11

Förankring i kursplanens syfte

  • Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.
  • Eleverna ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll från kursplanen

  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Ämnesområdet avslutas med ett prov, fredag vecka 10.

Material och texter

Gleerupsportal