Sveriges landskapsdjur (Sv/No/So)

Projekt Sveriges landskap (So/Sv) och landskapsdjur (No/Sv)

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt och Julia Edin

När: v.46

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka landskapsdjur har vi i Sverige? – Vad vill vi veta om dem? – Hur hittar vi fakta som vi kan lita på?

Varför har vi landskap och landskapsdjur? – Hur valdes de och när?

Övergripande mål från LGR11 2.2:Förankring i kursplanens syfte:Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna kommer att arbeta enskilt med varsitt landskapsdjur. Parallellt i den andra klassen har ytterligare en annan elev samma djur, de eleverna kommer att samverka i vissa skeden för att genomför kamratstimulerande uppgifter och ge kamratrespons. Uppgifter och diskussioner kopplade generellt till ämnet sker i helklass med utgångspunkt i rutinen “Think, pair, share”.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisningen kommer att ske med bild, text och muntlig presentation inför mindre grupper i klassen.

Texternas språk, uppbyggnad och anpassning till genren kommer att bedömas i Svenska. Innehållet i faktatexten om landskapsdjuret kommer att bedömas i No. Den muntliga framställningen kommer att användas till bedömningar i både SV, No och So.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.46

torsdag

Introduktion av projektet och titta på korta filmer om olika djurgrupper och hur de hänger ihop

Alla tillsammans i No-lab

Hund och kattdjur http://urskola.se/Produkter/162212-Tax-och-Tass-Hundar-och-katter

Reptiler och fåglar http://urskola.se/Produkter/162269-Tax-och-Tass-Reptiler-och-faglar

Små däggdjur http://urskola.se/Produkter/162271-Tax-och-Tass-Sma-daggdjur

Fiskar och grodor http://urskola.se/Produkter/162270-Tax-och-Tass-Fiskar-och-grodor

“Tipspromenad” ute

Eleverna får en karta över Sverige där landskapen är utmärkta med landskapsgränser och namn.

På skolgården hänger plastfickor med fakta från ne.se/junior om varje Landskasdjur.

Eleverna ska gå runt och läsa fakta texterna för att få reda på i vilket landskap som djuren är landskapsdjur.

På kartan ska de skriva djuret som hör till landskapet på linjen som går ut från landskapet.

fredag

Grön 8.20-9.20

Läs den här texten högt för eleverna om Geografens testamente:

När Holger Nilsson visar sig vara arvinge till den världsberömda geografen Mary Diana Graaf tvingas han ge sig ut på en rafflande skattjakt över hela Sverige för att hitta de sju nycklarna till Marys mytomspunna laboratorium. Till sin hjälp har Holger den temperamentsfulle uppfinnaren ingenjör Mortensen och Graafen – Mary Dianas finurliga GPS-dator med förinspelade gåtor och ledtrådar skrivna på vers. Men vad är det för mystisk och ondsint gestalt som smyger i bakgrunden? Ett fartfyllt skattjaktsäventyr genom Sveriges natur – fyllt av hjältemod, skurkstreck och mystik. Möten med människor och platser växlas med storslagna men tydliga naturbilder.

Titta på avsnitt 1 http://urskola.se/Produkter/161203-Geografens-testamente-eller-Den-stora-Sverigeresan-De-stora-sjoarna

Röd 8.20-9.20

Dela ut kartorna från tipspromenaden och dela ut ett faktablad om landskapsdjuren per elev.

Eleverna ska läsa sig fram till vilket landskap som djuret är landskapsdjur i och i tur och ordning berätta det för klassen så att de kan fylla i kartan helt och kartan blir komplett.

Klistra in kartan i No-skrivboken

Hämta datorerna

gå in på http://quiz.svd.se/?sTid=105

Eleverna har fått den på mailen, de gör den enskilt med hjälp av sin karta.

9.40-10.40 byt uppgift för klasserna,

11.00- 11.40 geografens testamente del 2 (gemensamt eller varje klass för sig?)

http://urskola.se/Produkter/161204-Geografens-testamente-eller-Den-stora-Sverigeresan-De-stora-slatterna

v.47

(under veckan ser vi Geografens testamente avsn. 3-5)

Torsdag

Välja landskapsdjur

Utgå från faktatexten på ne.se/junior (finns i plastfickor eller på datorn ne.se/junior )

 • skriv nyckelord eller tankekarta utifrån fakta från ne.se/juniori No-skrivboken, läs faktan från ne.se/junior som finns utskrivet i plastfickor. Visa vilken fakta du samlar in i No-skrivboken.

Eleverna var med och diskuterade fram vilken fakta de skulle söka efter, det blev följande:

 • vad heter djuret på svenska och latin?
 • var lever den? (har den en boplats? var i sverige och världen finns den?
 • Föda (mat, vad äter den)
 • Storlek (längd, vikt, vingbredd)
 • Livslängd (hur gammal blir den)
 • Vilket landskap är den landskapsdjur i?
 • Livscykel (går den i ide, vilken årstid föds den, flyttar den på vintern)
 • Djurets näringskedja och näringsväv (är den producent, konsument eller toppkonsument)
 • Kuriosa (kul att veta)
 • Är djuret sällsynt, hotat, fridlyst eller vanligt?
 • Utseende (beskriv hur djuret ser ut)
 • Vilken djurtyp är det? (Däggdjur, fågel, reptil, insekt osv.)

Fredag

 • Kamratstimulans – dela med dig av din fakta till kompisen i andra klassen som jobbar med samma djur, fyll på med fakta från kompisen som du inte har och kom på tre frågor ni undrar om ert landskapsdjur som ni inte redan fått svar på.

v.48

(under veckan ser vi Geografens testamente avsn. 5-8)

Torsdag

Ta del av statistik kring antalet djur som finns i Sverige Ma/No/Sv, infoga den faktan du kan utläsa från diagrammen i din faktatext

Kort genomgång kring skillnaden mellan faktatext och dagbokstext (som eleverna har arbetat med tidigare). I en faktatext ska endast sann fakta och information stå, vi använder inte orden “jag” i en faktatext.

 • Skriv faktatexten på datorn
  • Hitta en bild som föreställer djuret och infoga i texten
  • dela dokumentet med Ayla.
 • Texten ska vara helt klar fredag!

 

Rita en siluett av ditt landskapsdjur.

 1. sök på datorn efter en bild av djuret
 2. rita av profilen på vitt papper
 3. klipp ut och använd det vita pappret som mall
 4. rita av mallen på ett svart papper
 5. klipp ut siluetten i svart papper

Fredag

 • Fortsätt skriva faktatexten på datorn
  • Hitta en bild som föreställer djuret och infoga i texten
  • dela dokumentet med Ayla.
 • Texten ska vara helt klar! se checklistan

Dela texten med kompisen i andra klassen som arbetar med samma djur som dig.

Om ditt djur var en Pokémon, hur skulle det se ut då och vilka förmågor skulle det ha?

 • vi gör Pokémonkort för varje djur

v.50

På svensklektionerna tisdag och onsdag ska eleverna läsa “djurkompisens” faktatext. Rätta stor bokstav, punkt och stavfel åt varandra.

Ge kamratrespons, 2 stjärnor och en önskan.

torsdag

Gör en näringskedja för just ditt landskapsdjur. Placera in producent, konsument, toppkonsument och nedbrytare. Gör tre olika varianter.

Gör en gemensam näringsväv av alla landskapsdjur.

fredag

Djur och människor.

Hur påverkar vi människor de olika landskapsdjuren?

Eleverna sitter i grupper.

 1. Fåglar och insekter
 2. Vattenlevande djur
 3. Små däggdjur
 4. Däggdjur som är rovdjur.

Diskutera hur hjälper människor de här djuren?

Hur förstör vi för de här djuren?

Innan jullovet ska den No-baserade delen av projektet var avslutat. I Svenska fortsätter vi att arbeta med olika textgenres kopplade till projektet Landskapsdjur.

v.2 Sagor

Torsdag

Genomgång: Hur skriver man en saga?

Eleverna ska skriva en saga om djuret.

När den är klar ska den vara minst 1 sida men max 2 sidor på datorn i typsnitt Arial textstorlek 12.

De börjar skriva i sin skrivbok i Svenska. Sagan ska ha en början och ett problem i mitten men inget slut.

(När de har skrivit början och mitten ska de läsa för en kompis och få kamratrespons innan de skriver slutet.)

Sagan ska handla om landskapsdjuret (antingen är djuret huvudperson eller så är huvudpersonen en människa som möter landskapsdjuret)

fredag

Eleverna fortsätter att skriva sin saga. Först för hand i skrivboken.

När de har skrivit början och mitten ska de läsa för en kompis och få kamratrespons innan de skriver slutet.

Skriv rent sagan på datorn när den är klar och lägg in 4 bilder som passar, ritade eller hittade på internet. Dela med Ayla.

v.3 Dagbokstext

Gå igenom dagbokstexten om Dimitri från tidigare på terminen. Plocka ut antalet substantiv, adjektiv och verb med hjälp av färgpennor och genom att färglägga delar av texten.

 • vilken ordklass är viktigast i en dagbokstext?

Torsdag

Genomgång, hur skriver man en dagbokstext

Skriv en dagbokstext utifrån landskapsdjuret (se dagboksmall)

Skriv i “Jag-form”.

Eleverna får ett givet datum där de utifrån sitt valda djur ska skriva en dagbokstext som återberättar en dag i djurets liv den årstiden.

(mall)

Datum

 • vilken årstid är det?

Orientering

 • Var befinner sig djuret den årstiden, ide, flytt, i lyan, på ängen, på fjället, i skogen?

Händelser

 • Vad och när äter/dricker djuret?
 • Finns det något som hotar djuret?
 • Vilka djur samspelar/möter djuret? (lever det i flock, ensamt, är det på samma ställe som andra arter?)
 • Vad händer på morgonen, mitt på dagen, kvällen och natten?

fredag

Fortsätt arbeta med dagbokstexten

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Eleverna har tidigare arbetet i No och So med att samla in fakta, granska källor och presentera sitt arbete i text, bild och muntligt. Detta är en möjlighet för eleverna att befästa de kunskaperna samtidigt som de arbetar med ett nytt ämnesområde som är nära kopplat till deras vardag och liv i Sverige i och med att landskapsdjuren är djur som är mer eller mindre vanligt förekommande djur i deras närmiljö.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Arbetet med Sveriges landskapsdjurgår hand i hand med skolans ambition att värna vårt svenska kulturarv. I arbetet använder vi oss av modern pedagogisk forskning när diskussioner inom projektet använder strukturer och rutiner från CoT. Arbetet sker med modern informationsteknik som ett hjälpmedel och som en källa till fakta. Vi pedagoger är  medforskande och delaktiga vuxna som ser potentialen i elevernas tankar och teorier, som lyssnar, utmanar och möter verkligheten tillsammans med eleven.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: