Reportage från din prao

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell
När, under vilka veckor? v.10-12

Frågeställning och följdfrågor

Hur skriver man ett reportage?
Vilka genretypiska drag har ett reportage?
Hur gör man en intervju?
Hur samlar man dokumentation?
Hur arbetar och tänker en en journalist som ska göra ett reportage?
Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

Centralt innehåll från kursplanen

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Vilka förmågor som bedöms ser du på Schoolsoft, i uppgiften.

Hur ska vi arbeta?

Under din prao ska du göra en intervju och samla dokumentation. Dokumentationen ska bestå av foton, ljud, ljus och synintryck samt en intervju.
I skolan läser vi några olika reportage och diskuterar genretypiska drag.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Ni kommer få totalt sex lektioner på er att skriva ert reportage, dessa fördelas så här:

Ni kommer få tre lektioner till att skriva. Två lektioner  till att läsa och ge respons till två klasskompisars reportage och till sist får ni ytterligare en lektion på er att utveckla er text innan ni lämnar in den i Classroom.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 8 intervju och insamling av dokumentation.

v.10 Titta på tidigare elevtexter och börja skriva. (vara två lektioner skriva)

v. 11 En lektion skriva. Två lektioner respons.

v. 12. Finputsa och utveckla din egen text, en lektion. Sedan inlämning.

Här ligger skrivmallen:

Skrivmall, reportage

Praouppgift – Reportage

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.