Sagotema

Ansvarig: Caroline Bergengren
När, under vilka veckor? v 46-50, 2-6

 

Vad?

Frågeställning

Varför berättar vi? Vad är en legend?
Var kommer sagorna ifrån?
Vilka sagor kommer du ihåg från när du var liten?
Vad är det för skillnad mellan folksagan och konstsagan??
Vem var Gunnar Olof Hyltén-Cavallius?
Vilka är de typiska stildragen i en folksaga?
Hur ser sagans berättarmönster ut?
Vilka berömda barnboksförfattare har vi världen?

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi samtalar och diskuterar kring berättelser och sagor. Vi läser sagor enskilt och tillsammans samt analyserar innehåll, sensmoral, budskap och stildrag. Vi jobbar i grupp och filmatiserar en valfri folksaga. Vi söker information om en barnboksförfattare och tränar på att muntligt delge varandra det viktiga man kommit fram till. Vi lyssnar till en presentation om folksagor och konstsagor.
Youtube: Muntlig presentation om folksagor och konstsagor
Är Zlatan en legend eller en legendar? Spola fram till 13.30 minuter.
Information om sagor mm.
Ladda ner dokumentet "Sagor.pages"
Lista på författare samt frågeställningar att jobba med inför ditt fördjupningsarbete, din författarpresentation.
Ladda ner dokumentet "Sagor - uppgift+lista på författare.pdf"
Utdrag ur av Selma Lagerlöfs berättelser:
Ladda ner dokumentet "Sunnebalen-läsförståelse.pdf"
Ladda ner dokumentet "Sunnebalen övningar.pdf"

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom valfria, muntliga redovisningar i grupp av olika mindre pararbeten.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

v 45 Vi lär om berättandet i sig, om myter, legender och hjältesagor samt om hur berättelserna spreds. Vad är skillnaden mellan en folksaga och en konstsaga?
Vi varvar med att läsa folksagor och utdrag ur sagor.
v 46 Vi läser folksagor och analyserar sagans ingredienser och berättarstruktur.
v 47 Lär om och porträtterar kända sagoberättare
v 47 Delger våra kompisar om sagoberättarna
v. 48. Vi läser två svenska folksagor ”Den kloka torpardottern” och ”De tre flugorna”
Vi läser en konstsaga av H.C Andersens ”Elddonet” http://sagosidan.se/eldonet/
Finns det några likheter med ”De tre flugorna”?
v 48 Vi filmar vår folksaga eller spelar teater.
v 49 – 50 Vi redovisar våra filmer och spelar upp teatern.
v 50 – Vi reflekterar kring och skriver ner våra kunskaper om folksagors ingredienser och berättarmönster.
v 4-6 jobbar vi med att fördjupa oss i olika författare.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll från kursplanen:

– Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att

urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
– Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.


Kunskapskrav:

Ladda ner dokumentet "Momentmatris Sagotema.pdf"

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Klasskamraterna, syskon, släkt och vänner som får lyssna till berättelser.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi använder oss av våra grammatiska kunskaper samt våra kunskaper om lyrik
när vi går över till det muntliga berättandet och sagornas uppbyggnad. Det är
viktigt att träna på att kunna återge muntlig information.