Skriva berättelse

Ansvarig

Catrin Colliander


Klass

Mars


När

Vecka 7-13


Övergripande fråga

  • Hur skriver jag en berättelse som förmedlar upplevelser och får läsaren att vilja läsa mer?


Arbetsgång


v 7-11: Skriva en berättande text 

Moment

  • Strukturera en berättande text
  • Utveckla berättelsens handling
  • Beskriva och gestalta personer och miljöer
  • Variera språk och meningsbyggnad


v 12-13: Ge respons och bearbeta


Moment

  • Ge omdömen om andras texter
  • Bearbeta egen text utifrån andras respons


Bedömning

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.189885!/Bedomningsmatris_berättande.pdf