Skriva novell

Ansvarig lärare: Catrin Colliander

 

När?

Vecka 2-6

 

Vad?  

Skriva en novell.

 

 

Frågeställning och följdfrågor

 

Vilka textdrag är typiska för en novell?

Hur skriver man gestaltande?

Vad är stregring och berättarperspektiv?

Vad är en tillbakablick och inre monolog?

 

Förankring i kursplanens syfte

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Centralt innehåll från kursplanen
    • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
    • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö­- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

 

Kunskapskrav

E C A
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplexuppbyggnad.

 

 

Hur ska vi arbeta?

De första veckorna kommer vi undersöka noveller med fokus på genretypiska drag, dramaturgi och gestaltande beskrivningar. Du  kommer även få öva på att gestalta känslor, personer och platser.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

  • Du kommer skriva en novell under lektionstid.

 

 

Material

Allt material finns på Google Classroom

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Vi lär tillsammans och av varandra.