Stavning och skiljetecken

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson

 

När, under vilka veckor? v.3-10

 

Vad?

Frågeställning:

  • Hur blir jag bra på att stava?
  • Hur ska jag använda skiljetecken när jag skriver? 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Centralt innehåll från kursplanen:

  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Kunskapskrav:

  • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med ng-ljud, sj-ljud, tj-ljud samt j-ljud. Vi kommer dessutom att arbeta med de fem vanligaste skiljetecken (.,?!-) och hur man använder dem i sina texter. Varje vecka kommer vi att titta på ett avsnitt av ”Livet i Bokstavslandet” som knyter an till den stavning vi arbetar med. Vi kommer att läsa och arbeta ur boken ”Glad svenska”.  Vi använder oss även av ”Elevspel.se” där vi får öva på de olika momenten.

Hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning kommer att ske kontinuerligt i arbetet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.3-4 – Vi arbetar med ng-ljudet.

v.4-5 – Vi arbetar med j-ljudet.

v.5-6 – Vi arbetar med sj-ljudet.

v.6-7 – Vi arbetar med tj-ljudet.

v.8 – 10 – Vi arbetar med olika texter och ser hur man använder sig av de olika skiljetecknen.  Eleverna får dessutom skriva egna texter där de fokuserar extra på att få skiljetecknen på rätt plats.

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Stavning och skrivandet är en viktig del för att få rätt förutsättning att lyckas i olika ämnen.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom olika ingångar och genom att använda oss av många olika uttrycksformer ger vi alla barn möjlighet att utveckla sin läs- och skrivutveckling. Vi är nyfikna på språket och engagerar oss i att hitta texter som lockar. Vi ser gruppen som en viktig del i vår utveckling och arbetar med den i olika konstellationer och genom olika arbetsformer. Vi samtalar och tar in elevernas egen verklighet och vardag i det vi gör.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Efter avslutat arbete utvärderar vi tillsammans med eleverna.