Sommarprat 2020

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor?  v 35- 40

Vad? Hur gör man ett sommarprat?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur skapar, planerar och genomför jag ett tal/sommarprat?
 • Vad är talängslan och hur kan man arbeta bort den?
Övergripande mål från LGR11 2.2
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, och kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
Förankring i kursplanens syfte
 • Förmåga att formulera sig i tal
 • Utveckla kommunikationsförmågan och kreativiteten
 • Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Centralt innehåll från kursplanen
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnenhämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och dispositiontill syfte och mottagare.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Dessutom kan eleven… Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan samtala om… Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och välunderbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Dessutom kan eleven förbereda… Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och vissanpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklademuntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska lyssna på olika sommarpratare och prata om hur de har gjort för att programmet blir intressant.

Tillsammans går vi  igenom hur man planerar och skriver ett sommarprat/tal.

Du ska sedan skriva och spela in ett eget sommarprat som sedan redovisas och spelas upp i klassen. (Du behöver inte vara med och lyssna vid just det tillfället om du inte vill)

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning genom en muntlig redovisning (spelas upp inför klassen).

Bedömning då vi har diskussioner i klassrummet.

Bedömning av din skrivna text.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 35- Vi lyssnar på ett sommarprat och diskuterar detta.
V 36- Du Lyssnar på ett sommarprat, förbereder frågor och en presentation av pratet och diskuterar sedan detta i en liten grupp. Diskussionen spelas in och bedöms.
V 37-  Vi börjar planera innehållet i våra egna prat.
V 38- Du skriver ditt eget prat.

v.39 Du spelar in ditt prat (hemma i lugn och ro).

Tips att tänka på vid ljudinspelning:

 • Använd hörlurar som mikrofoner
 • Sitt där det är tyst, inte blåser och/eller där det är bra akustik i allmänhet
 • Tala långsamt och tydligt (artikulera)
 • Ta ”omtag” tills du är nöjd, men – det kanske inte kan bli HELT perfekt, men det duger iallafall.

 

Sommarprat 2018

bakgrunden-till-sommar-i-p1

retorik

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Alla ställs någon gång i livet inför utmaningen att hålla ett tal. Nu får de träna på att skriva och framföra ett tal.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagarex

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.